Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

I ett tidigare inlägg redovisades fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i absoluta tal för Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge.

I detta inlägg kommer ytterligare fakta om Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge, men baserat på relativa tal, nämligen ‘per capita’ som är mycket högre.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) försöker hela tiden ‘dribbla bort’ de enormt stora skillnader i ‘dödlighet’ som finns mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Finland samt Norge på den andra, trots att ‘empiriska data’ otvetydiga.

Bortförklaringar och verklighetsflykt får inte dölja sanningen!

Obehaglig statistik redovisas i diagrammet som följer. 

Kom ihåg!

Bakom varje siffra i diagrammet finns väldigt många människor – döda människor som är många gånger fler per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Sverige har från första början haft fler döda per capita än Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Skillnaden har ökat vecka för vecka!

Sveriges ‘överdödlighet’ per capita har ökat kontinuerligt till nästan 3 gånger högre vecka 11-14 (dvs 9/3-5/4). Överdödligheten har därefter fortsatt att öka kraftigt till nästan 12 gånger högre vecka 15-20 (dvs 6/4-17/5).

Från och med vecka 21-25 har Sveriges utveckling skenat iväg till extrema nivåer på 19-27 gånger högre ‘dödlighet’ än Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Allt prat om att det inte går att jämföra länders ‘dödlighet’ i Covid-19 är nonsens.

Sveriges siffror kan jämföras med länder såsom Danmark, Finland och Norge som har minst lika robusta kontrollsystem (kanske bättre!) för statistik som Sverige.

När skall den breda allmänheten i Sverige inse att den svenska strategin för pandemiarbetet ‘gått åt helvete’, men ingen av de ansvariga ‘hamnar i helvetet’?

 

%d bloggare gillar detta: