SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten

SVTs vetenskapsreporter är dåligt påläst om smittspridningen för Covid-19 i Sverige, men trots detta skriver hen: ”Men det är svårt att tolka utvecklingen på annat sätt än vad statsepidemiolog Anders Tegnell gör – nämligen att smittspridningen är på väg ner i Sverige. Bäst hade så klart varit ännu tydligare statistik kring detta…”.

Det finns ‘tydliga’ empiriska data som emotsäger både SVTs vetenskapsreporter och statsepidemiolog Tegnell.

Data visar att smittspridningen INTE är på väg ner!

Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att smittspridningen  legat på en hög konstant nivå (dvs ungefär 1 av 10 eller fler testade bekräftas smittade vecka efter vecka) sedan drygt 3,5 månader  (se diagram).

SVT tillåter gång på gång att statsepidemiolog Tegnell  kan hävda att ‘alla andra har fel hela tiden’ utan kritisk granskning, ifrågasättande eller närmare granskning av påståenden.

SVT förhöll sig lika okritiskt till ‘stolpskottet’ Giesecke (f d statsepidemiolog) som ‘i parti och minut’ tilläts ‘vräcka ur sig’ den ena osanningen efter den andra (s k ‘självmål’)och därmed bidra till ‘fake news’.

Statsepidemiolog Tegnell påstår att WHO gör en ‘total feltolkning’ och hävdar att de inte ser till helheten, när han själv hela tiden bortser från helheten och vilseleder om verkligheten.

Sverige har under tre månader haft och fortsätter ha hög dödlighet (diagram nedan) och hög smittspridning (diagram ovan).

Sveriges dödstal är fortsatt höga och smittspridningen är bortom kontroll. Att hävda att WHO har fel med hänvisning till att antalet intensivvårdade (IVA) minskat är oseriöst, då det är smittspridning som bidrar till sjuklighet (inkl IVA) och dödlighet i slutändan.

Sunt förnuft – NOLL smittspridning i Covid-19 är lika med NOLL sjuklighet och NOLL dödlighet i Covid-19!

Statsepidemiolog Tegnell med stöd av SVT vilsleder allmänheten med att läget är ‘stabilt’, men UTELÄMNAR att läget är ‘stabilt på en hög nivå’ (se rubrik nedan från SVT).

SVT vilselder ånyo: WHO har inte ‘backat’, utan Sverige finns fortfarande med på risklistan! Statistiken är fortfarande densamma, dvs helheten och verkligheten har inte förändrats på några få timmar!

SVT och vetenskapsreportern bara upprepar samma innebörd som statsepidemiolog Tegnell, fast med andra ord. Det rimmar illa med rollen som ‘public service’ och vetenskapsreporter. Hen borde vara påläst och känna till statistik om dödlighet, sjuklighet och smittspridning över tid.

Utvecklingskurvor baserade på relativa tal, INTE absoluta tal, ger en bättre bild av dagsläget.

Journalister sprider ofta vilseledande nyheter med ABSOLUTA TAL om Covid-19, eftersom de svenska siffrorna blir förskräckliga med RELATIVA TAL (t ex per person) när det gäller sjuklighet, dödlighet och smittspridning.

SVT och vetenskapsreportern borde säkerställa att deras nyheter är relevanta och sakliga.

 

%d bloggare gillar detta: