Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN TREDJE FÖRKLARING: (iii) ‘okontrollerad smittspridning’

I ett tidigare inlägg lyftes TVÅ FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent.

EN TREDJE FÖRKLARING är: (iii) ‘okontrollerad smittspridning’.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) valde i början av händelseutvecklingen av Covid-19 att inte säkerställa att testning, smittspårning och isolering av misstänkt smittade och smittade genomfördes.

Här följer fakta om hur den okontrollerade smittspridningen utvecklats under veckorna 11-25 (dvs 9/3-21/16, vilket är ett resultat av slapphänt hantering och utan evidens i forskning av regering och FHM.

Att inte ta kontroll över smittspridningen av Covid-19 har visat sig vara ett ödestigert felsteg.

Diagram nedan visar antal test per vecka 11-25 (dvs 9/3-21/6) som ökat från ca 9.000 testade vecka 11 till ca 62.000 testade vecka 25.

  • Antalet bekräftade Covid-19 fall i genomsnitt per dag för vecka 11-25 (dvs 9/3-21/6) i Sverige enligt FHMs dagliga rapporteringar är som följer i diagrammet nedan.

Diagrammet ovan visar antalet bekräftade Covid-19 fall:

  • drygt 100 per dag under vecka 11-12 (dvs 9-22/3);
  • knappt 300 per dag vecka 13 (dvs 23-29/3);
  • mellan 460-600 per dag under vecka 14-22 (dvs 30/3-31/5); och
  • ca 1.000 per dag under vecka 23-24 (dvs 1-21/6)
  • vecka 26 har hittills ännu högre antal – ca 1.500 per dag (dvs 22-24/6)

Mycket höga siffror jämfört med Danmark, Finland och Norge!

Diagram nedan visar att andelen (%) bekräftade Covid-19 fall har legat på en hög nivå sedan vecka 11. De senaste veckorna 18-25 är andelen ca 11-14,5%, vilket är mycket högt i jämförelse med övriga Europa.

Antalet bekräftade fall per dag vecka 23-25 (1-21/6 i Sverige är drygt 40 gånger högre Danmark, Finland och Norge tillsammans. 

Smittspridning i Sverige är dessutom i särklass högst i Europa!

Sveriges strategi för pandemiarbetet vidtog inledningsvis inte nödvändiga åtgärder för att få kontroll på smittspridningen av Covid-19 baserat på en illa dold agenda om gradvis ‘flockimmunitet’ som sedermera visat sig vara ohållbar och dessutom felaktig.

Med facit i hand och den ovilja att följa internationell praxis för pandemiarbetet kring Covid-19 med strikta åtgärder som i övriga Europa kan konstateras att regeringen och FHM har tagit alltför många felaktiga beslut (dvs både ”för lite och försent’) i pandemiarbetet som lett fram till den okontrollerade smittspridningen som pågått och pågår för fullt i Sverige.

Sverige valde att inte ens följa vidtagna åtgärder i Danmark, Finland och Norge på grund av att regering och FHM nedprioriterade vikten av att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen. Istället prioriterades ekonomiska hänsyntaganden.

Sverige valde en etiskt och moraliskt ohållbar strategi för pandemiarbetet.

Sveriges vägval är numera internationellt kritiserad på bred front.

Att inte rädda liv till varje pris, utan medvetet offra liv, har skadat Sveriges anssende i världen.

%d bloggare gillar detta: