Fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ jämfört med Danmark, Finland och Norge – VARNING för obehaglig läsning!

Fakta talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge. Oavsett vad regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) påstår så är ‘bevisen’ överväldigande.

Låt dig inte vilseledas!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten borde inte av etiska och moraliska skäl fortsätta förneka den katastrof som den svenska strategin för pandemiarbetet orsakat samhället i onödig dödlighet.

VARNING! Skrämmande statistik visas i diagrammet nedan – känsligare läsare rekommenderas inte läsa vidare.

Den 29/3 (vecka 13) hade Sverige lika många döda i Covid-19 som Danmark, Finland och Norge tillsammans (dvs 1:1).

Därefter har ‘överdödligheten’ ökat successivt från 1,7 till 7,1 gånger högre ‘dödlighet’ vecka 14-20 (30/3-17/5). Överdödligheten har därefter fortsatt att öka kraftigt till 11,8-16,5 gånger högre dödlighet vecka 21-25 (dvs 18/5-21/6).

Enligt statsmimister Löfven speglar dessa fakta bara en ‘ögonblicksbild’, men en ‘utvecklingskurva’ på 12 veckor är knappast en ‘ögonblicksbild, eller hur?

Trendlinjen (RÖD-prickad) i diagrammet visar Sveriges skrämmande utveckling i  ‘överdödlighet’ över tid i jämförelse med Danmark, Finland och Norge.

Den ökande trenden i ‘överdödlighet’ kommer tyvärr att fortsätta så länge inte regeringen och FHM vidtar åtgärder för att få smittspridningen av Covid-19 under kontroll på allvar.

Danmark, Finland och Norge har haft kontroll på sin smittspridning under en längre tid.

Den svenska ‘utvecklingkurvan’ i ‘överdödlighet’ jämfört med Danmark, Finland och Norge borde lett till att regeringens och FHMs strategi för pandemiarbetet omprövats för länge sedan.

Redovisade fakta kan inte bortförklaras med vilseledande argument som bara leder till att utvecklingen förvärras. Alla Covid-19 döda har rätt till upprättelse och ansvarsutkrävande i regeringen och FHM.

%d bloggare gillar detta: