Regeringen och Folkhälsomyndigheten sprider ‘fake news’ om smittspridningen i Sverige – den är oförändrat hög sedan länge utan tecken på minskning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) valde i början av händelseutvecklingen av Covid-19 att inte säkerställa att testning, smittspårning och isolering genomfördes för att få kontroll på smittspridningen. Det fick stora konsekvenser på den efterföljande smittspridningen i Sverige.

Både regeringen och FHM vilseleder allmänheten om den aktuella smittspridningen. Båda hävdar att antalet bekräftade fall är fler just nu på grund av att fler testas.

Exempelvis, statsepidemiolog Tegnell påstår: Hela ökningen beror på att region efter region börjat testa mer….  Statsminister Löfven påstår detsamma: I en period där vi har en hög andel tester så ser det ut som om det har ökat.”.

Regering och FHM sprider ‘fake news’.

 

Det är inte antalet som testas som avgör om smittspridning ökar eller minskar, utan andelen av de som testas som bekräftas med Covid-19, då det alltid finns ett mörkertal

Andelen av de som testas för Covid-19 under veckorna 11-24 (dvs 9/3-14/1) åskåliggörs i diagram nedan.

Trots att alltfler tester genomförs vecka för vecka så minskar inte andelen positiva, utan den ligger kvar på en hög nivå mellan ca 11-14,5% de senaste två månaderna (se diagram – vecka 18-24). Det innebär att 1 av 7 till 1 av 10 av de som testas är positiva vecka efter vecka.

Det betyder att smittspridning är bortom kontroll med ca 450-600 bekräftade fall per dag i drygt två månader (vecka 14-22) och ca 1.000 bekräftade fall per dag de senaste två veckorna (23-24).

Sveriges smittspridning de senaste två veckorna (23-24) är 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans. Smittspridning är dessutom i särklass högst i Europa!

Regeringens och FHMs sprider ‘fake news’ då andelen bekräftade fall av genomförda tester ligger kvar på en mycket hög nivå i Sverige.

Smittspridningen är däremot minimal i Danmark, Finland och Norge samt mycket låg i övriga Europa. 

Var försiktig om och när du reser runt i Sverige just nu, då du löper betydigt högre risk att smittas av Covid-19 på hemmaplan än i många andra Europeiska länder, tyvärr.

 

%d bloggare gillar detta: