Varför offentliggörs två studier med ‘sprängstoff’ av FHM som motsäger en snar ‘flockimmunitet’ dagen före midsommarhelgen?

Dagen före en storhelg utan dagliga presskonferenser och uppdateringar publicerar Folkhälsomyndigheten (FHM) två antikroppsstudier (HÄR och HÄR) som de facto motsäger myndighetens upprepade påståenden om en snar ‘flockimmunitet’.

Det är  ett märkligt sammanträffande att båda studierna med ‘sprängstoff’ helt plötsligt offentliggörs samma dag strax före midsommarhelgen.

FHM har dessutom under en tid sagt att det varit ‘strul’ med datamaterialet och därför inte tidigare kunnat redovisa resultaten från dessa studier,

Det finns dessutom en tredje studie (HÄR) sedan tidigare med samma ‘sprängstoff’ som också motsagt påståendet om en snar ‘flockimmunitet’.

Det är uppseendeväckande att se hur tyst och utslättat media hanterar dessa ‘nyheter’ om låga antikroppsnivåer.

SVT tonar ner studiernas resultat trots de undermininerar FHMs strategi för pandemiarbetet.

 

Media borde varit ‘på hugget’ och ställt kritiska följdfrågor, ifrågasatt och granskat påståenden som FHM gjort om verkligheten trots att de saknat evidens i empiriska data och forskning.

Sveriges antikroppsnivåer ligger tvärtemot FHMs tidigare påståenden utan evidens i linje med många andra länder i Europa.

Media förhåller sig inte tillräckligt kritiskt till FHM som vecka efter vecka på presskonferenser och i intervjuer fört fram spekulationer och påståenden  om snar ‘flockimmunitet’ som saknat verklighetsförankring och stöd i forskning gällande antikroppsstudier.

När empiriska data visar på motsatsen så borde media förhålla sig kritiskt,

FHMs strategi för pandemiarbetet  har från början baserats på att tillåta smittspridning i befolkning för att uppnå en gradvis ‘flockimmunitet’ över tid (t ex HÄR, HÄR och HÄR).

Det verkar däremot inte kunna inträffa inom en snar framtid på grund av Covid-19 uppträder som en s k klustersmitta, inte som en influensaepidemi som sprider förhållandevis jämnt i befolkningen

Under SVTs artikel ovan påpekas att: *SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Detta förtydligande hindrar dock inte SVT att ‘släta över’ tidigare spekulationer och påståenden i tid och otid om snar ‘flockimmunitet’ som uttalats av FHMs , trots att de gjort gravt felaktiga bedömningar om Covid-19 i olika avseenden sedan i början av februari (t ex HÄR, HÄR och  HÄR).

Den s k ‘tredje statsmakten‘ (dvs massmedia) skall granska makten och makthavare, inte gå i deras ledband.

 

Det är knappast en slump, utan snarare ett medvetet val av FHM, att studierna offentliggjordes inför en storhelg när medias intresse finns på annat håll.

 

 

%d bloggare gillar detta: