Statsepidemiolog Tegnell (Sveriges motsvarighet på ‘Bagdad-Bob’) vilseleder allmänheten ånyo om ‘flockimmunitet’ med stöd av SVT

SVT tillåter att statsepidemiolog Tegnell uppträder som ‘Bagdad-Bobutan att ställa kritiska följdfrågor, ifrågasätta och granska påståenden om verkligheten trots att de saknar evidens i empiriska data och forskning.

SVT bidrar därmed till att Sveriges motsvarighet till ‘Bagdad-Bob’ kan vilseleda allmänheten med påståenden som saknar förankring i verkligheten.

Exempelvis, Tegnell sade i en intervju den 20 maj angående ‘flockimmunitet’:  “…Det är inte 7 procent nu. Vi ligger någonstans på 20 procent plus i Stockholm...”. Tegnell fortsätter påstå samma sak den 19 juni: ”…Vi har andra undersökningar i samhället som visar betydligt högre värden…”. Tegnell har under flera månader antytt att ‘flockimmunitet’ skulle uppnås före sommaren och sedan i början av sommaren.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har nyligen (18/6) publicerat två s k antikroppsstudier (HÄR och HÄR) som indikerar ‘flockimmunitet’ på 5-10%, dvs inte ens i närheten av tidigare påståenden om över tjugo procent sedan länge.

‘Bagdad-Bob’ hade ofta inte stöd för sina påståenden under Irak-kriget på samma vis som Tegnell ofta inte har stöd i verkligheten för sina påståenden om Covid-19.

FHMs beräkningar och andra teoretiska modelleringar och  har visat sig vara grova överskattningar (t o m amatörmässiga) när det gäller s k ‘flockimmunitet’.

En antikroppsstudie från FHM redovisar resultat enligt följande:

En annan antikroppsstudie från FHM redovisar liknande resultat enligt följande: 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) redovisar en sammanställning av flera antikroppstudier i Europa som ligger i linje med FHMs studier ovan (notera att en tidigare studie från FHM finns med på listan):

Trots att tre studier från FHM uppenbarligen indikerar att Tegnell vid uppreade tillfällen vilseleder allmänheten om en snar ‘flockimmunitet’, så  ställer inte SVT kritiska följdfrågor, ifrågasätter och granskar påståenden om verkligheten.

Tegnell har dessutom hyllat tanken på ‘flockimmunitet’ sedan i mitten av mars (tre månader sedan!) och försvarar med ‘näbbar och klor’ Sveriges ‘fiaskobetonade’ strategi för pandemiarbetet kommer Sveriges motsvarighet till ‘Bagdad-Bob’ undan hos SVT med påståenden utan evidens i verkligheten och forskning.

SVTs kritiska förhållningssätt är under all kritik.

 

%d bloggare gillar detta: