Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge? TVÅ FÖRKLARINGAR: (i) ‘för lite’ och (ii) ‘försent’

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrar konsekvent att erkänna att strategin för pandemiarbetet hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge och lett till en mycket negativ spiral i mänskligt lidande och död.

Varför?

Förutom faktaresistens, har regeringens och FHMS passivitet (dvs flathet, senfärdighet och feghet) att reagera och agera kraftfullt i tid påverkat händelseutvecklingen av Covid-19 mycket negativt.

Trots att regeringen på begäran av FHM  klassificerade Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom den 1 februari dröjde det nästan två månader innan åtgärder vidtogs (HÄR och HÄR). Det innebar att värdefull tid gick förlorad, tyvärr enligt devisen:

‘…för lite och försent…’

Diagrammet nedan illustrerar konsekvenserna som följt av att regeringen och FHM reagerade och agerade ‘för lite’ och ‘försent’.

Under vecka 9 och 10 (24/2-8/3) tillät regering och FHM okontrollerad smittspridning i samhället. Vecka 11 och 12 (9-22/3) har visat sig vara kritiska för den efterföljande händelseutvecklingen, inte bara i Sverige utan också i Danmark, Finland och Norge.

Regeringen och FHM vidtog och införde i princip enbart veka föreskrifter och frivilliga allmänna råd som inte bidrog tillräckligt till att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen (enligt fastställda mål för pandemiarbetet) under den kritiska perioden vecka 11.

Ett fåtal strängare föreskrifter infördes först vecka 14 (t ex besöksförbud på äldreboenden när smittspridning redan härjade i stor omfattning). Fortfarande vecka 25 är flertalet föreskrifter veka och allmänna råd frivilliga som i allmänhet inte innebär straffrättsliga konsekvenser om man bryter mot dessa.

Danmark och Norge stängde gränser (HÄR och HÄR) och skolor (HÄR och HÄR) vecka 11 samt införde strikta regler för att säkerställa s k ‘social distansering’. Finland införde detsamma i början av vecka 12 (HÄR och HÄR) .

Diagrammet ovan förmedlar ett visuellt ‘bevis’ på regeringens och FHMs reaktiva åtgärder och reaktiva ledarskap som starkt bidragit till Sveriges katastrofala utveckling gällande allvarlig sjuklighet (över 2300 intensivvårdade) och förskräcklig massdöd (över 5.000 döda).

Det är sedan länge etablerad kunskap i forskning gällande pandemisk smittspridning (t ex spanska sjukan) att reagera och agera ‘för lite’ och ‘försent’ får allvarliga konsekvenser i slutändan för allvarlig sjuklighet och dödlighet.

Händelseutvecklingen i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge talar sitt tydliga språk.

%d bloggare gillar detta: