Svensk journalistik ifrågasätter inte regeringens och FHMs strategi för pandemiarbetet som ‘leker med elden’

Svensk journalistik förhåller sig otillräckligt kritisk till regeringens och Folkhälsomyndighetens s k strategi för Covid-19. Strategin kan liknas vid:

‘..att inte släcka elden, utan låta den brinna…’.

 

Folkhälsomyndighetens strategi för pandemiarbetet sägs vara:

Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

Låter vid första anblicken kanske vettigt, men den s k ‘flacka kurvan‘ betyder att regeringen och FHM medvetet vilseleder och bryter mot fastställda mål för pandemiarbetet som är enligt följande:

Strategin för pandemiarbetet reducerar enbart dödlighet och sjuklighet i befolkningen, vilket i praktiken innebär att regeringen och FHM:

‘…har lekt och fortsätter leka med elden…’

Denna ‘lek med elden’ har lett till hög dödlighet och omfattande sjuklighet i befolkningen. Regeringens och FHMs strategi för COVID-19 kan liknas vid en pyroman som attraheras av eld och gärna eld som hen orsakat – en ond cirkel.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: