OBS! Sveriges dödstal per capita är nästan 7 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Regeringen med statsminister Löfven och Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell bedyrar att den s k svenska strategin är ‘rätt’ och att den ‘ligger fast’, dvs ingen självkritik överhuvudtaget trots att verkligheten indikerar fruktansvärda siffror.

Dödstalen i Sverige är mycket högre, och ökar vecka efter vecka, i förhållande till dödstalen i Danmark, Finland och Norge. Ofta nämns att Sveriges dödstal är tre gånger högre, men per capita är det svenska dödstalet mer än det dubbla!

Dödstalen talar sitt tydliga språk: Danmark (593 döda), Norge (238 döda) och Finland (323 döda), då de valde att införa stränga restriktioner under kort tid med tydlig påverkan på dödstalen. Notera att dessa länder (t ex Norge) också haft smittspridning på äldreboenden.

Sveriges dödstal (cirka 4.700) med en befolkning på 10,2 miljoner invånare är 4 gånger grannländernas dödstal tillsammans till dags dato trots deras sammanlagda folkmängd är 16,7 miljoner invånare.

Det betyder att dödstalen per capita i Sverige är nästan 7 gånger dödstalen jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Regeringen med statsminister Löfven och Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell bedyrar trots dessa katastrofala dödstal i förhållande till jämförbara grannländer att den s k svenska strategin är ofelbar (dvs ‘rätt’ och ‘ligger fast’.

De uppvisar förödande faktaresistens och obefintlig självkritik och trots att verkligheten indikerar en strategi i fritt fall.

Dessutom, Danmarks, Finlands och Norges smittspridning är under kontroll, men den ökar okontrollerat i Sverige. Smittspridningen sker okontrollerat i Sverige då FHM inte samlat empiriska data på smittspridningen, utan förlitar sig på teoretiska modeller som visat sig ha grava fel.

Regeringen med statsminister Löfven och Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell präglas av destruktiv faktaresistens  som bidragit och bidrar till enormt mänskligt lidande och massdöd.

De har vägrat samla empiriska data från första början troligtvis i syfte att dölja fakta, felbeslut och ansvarsutkrävande här och nu.

 

%d bloggare gillar detta: