Dödlighet i Sverige? Spanska studier indikerar 5,2% immunitet och 1,1-1,6% dödlighet i COVID-19

Två immunitetsstudier (serologi) i Spanien visar att 5,0-5,2% av befolkningen har antikroppar mot COVID-19 som överensstämmer med data som Folkhälsomyndigheten rapporterat (lite information HÄR; HÄR).

De spanska studierna baseras på 120.000 personer tillsammans och indikerar en dödlighet i COVID-19 på 1,1% baserat på cirka 47 miljoner invånare och drygt 27.000 döda enligt officiell statistik (dvs 4.700 döda i Sverige med 10,2 miljoner invånare motsvarar cirka 22.000 döda i Spanien).

En annan beräkning beaktande av uppskattad överdödlighet och antal färre pensionsutbetalningar indikerar cirka 40.000 döda, vilket i så fall indikerar en dödlighet på 1,6%.

För att uppnå s k flockimmunitet på 60% skulle dessa beräkningar kunna innebära totalt 300-450.000 döda i Spanien. 

Fruktansvärda siffror!

Att Spanien valde att införa mycket strikta restriktioner under sex veckor med gradvisa lättnader därefter verkar varit ha välgrundat och oundvikligt.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten konstant vägrat redovisa beräkningar på dödligheten i Sverige. Jag har begärt ut denna information vid flera tillfällen, men FHM svarar undvikande och skickar irrelevanta länkar.

Men två olika antikroppsstuder (lite bakgrundsinformation HÄR; HÄR) under ungefär samma tidsperioder som de spanska studierna indikerar samma procenttal för immunitet på hela befolkningen i Sverige.

Om samma beräkningsgrund på 5,2% antikroppar används på 4.700 döda  och en befolkning på 10,2 miljoner invånare indikerar en dödlighet på 0.9% (exkl överdödlighet) i Sverige.

För att uppnå s k flockimmunitet på 60%  skulle detta kunna innebära drygt 50.000 döda i Sverige. 

Fruktansvärda siffror!

Att Sverige inte valde att införa strängare restriktioner och dessutom alltför sent framstår som obegripligt, ett cyniskt experiment som ALDRIG hade överlevt granskning av en etikprövningsnämnd i forskarsamhället.

Värt att notera är att Spaniens smittspridning är under kontroll, men den ökar okontrollerat i Sverige. Den sker okontrollerat i Sverige då FHM inte samlat empiriska data på smittspridningen, utan förlitar sig på teoretiska modeller som visat sig ha grava fel.

Förhoppningsvis kommer dödligheten att minska i takt med att läkemedel och behandlingsmetoder utvecklas samt att vaccin kan tas fram, men att inte vidtagit stränga restriktioner framstår alltmer som etiskt och moraliskt ohållbart.

Men varför redovisar inte Folkhälsomyndigheten beräkningar på dödligheten i Sverige?

Fakta redovisas troligtvis inte i syfte att dölja felbeslut och ansvarsutkrävande här och nu.

 

 

%d bloggare gillar detta: