‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död

Mönstret upprepar sig gång på gång. ‘Dom’ har demonstrerat under finanskrisen 2008, migrationskrisen 2015, klimatkrisen 2019 och pandemikrisen 2020.

Men det är inte mängden mänskligt lidande och död som avgör om ‘dom’ demonstrerar eller inte.

‘Dom’ verkar istället cyniska och empatilösa utan hänsyn till ‘allas lika värdighet’ och bara gömmer sig bakom floskeln ‘allas lika värde’?

Varför demonstrerar ‘dom’ inte  mot massivt mänskligt lidande på hemmaplan, utan mänskligt lidande i fjärran land?

Varför demonstrerar ‘dom’ inte mot massdöden av oskyldiga på hemmaplan, utan död i fjärran land?

‘Dom’ demonstrerar uppenbarligen inte av medmänsklighet.

Varför demonstrerar ‘dom’ överhuvudtaget?

‘Dom’ tillämpar olika måttstockar för mänskligt lidande och död.

Varför?

Kanske följande två teorier kan ge viss klarhet:

  • relationship and humanization theory – fastställer hur vi förhåller oss till andra individer och vad som verkar utgöra en fysisk gräns för antalet relationer som vi kan relatera till (dvs antal personer).
  • superficial-identification theory – antyder att kännedom om ansiktsigenkänning förklarar skillnaden i empatisk respons mellan främlingar och vänner.

‘Dom’ verkar tillämpa diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död.

 

 

%d bloggare gillar detta: