Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’

I två tidigare inlägg lyftes TRE FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet hittills misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent; och (iii) ‘okontrollerad smittspridning’.

En FJÄRDE FÖRKLARING är ‘(o)försiktighetsprincipen’.

Fortsätt läsa “Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’”

Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt

Sverige har förlorat ‘match efter match’ med ’stolpskott’ och ’självmål’. Strategin för pandemiarbetet med Covid-19 är bara ett exempel av flera.

Detsamma gäller gängkriminalitet, migration, integration, segregation, hedersvåld, otrygghet, beredskap m fl som alla är präglade av ‘stolpskott’ och ‘självmål’.

Fortsätt läsa “Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt”

Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

I ett tidigare inlägg redovisades fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i absoluta tal för Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge.

I detta inlägg kommer ytterligare fakta om Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge, men baserat på relativa tal, nämligen ‘per capita’ som är mycket högre.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) försöker hela tiden ‘dribbla bort’ de enormt stora skillnader i ‘dödlighet’ som finns mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Finland samt Norge på den andra, trots att ’empiriska data’ otvetydiga.

Bortförklaringar och verklighetsflykt får inte dölja sanningen!

Obehaglig statistik redovisas i diagrammet som följer. 

Fortsätt läsa “Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!”

SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten

SVTs vetenskapsreporter är dåligt påläst om smittspridningen för Covid-19 i Sverige, men trots detta skriver hen: “Men det är svårt att tolka utvecklingen på annat sätt än vad statsepidemiolog Anders Tegnell gör – nämligen att smittspridningen är på väg ner i Sverige. Bäst hade så klart varit ännu tydligare statistik kring detta…”.

Det finns ‘tydliga’ empiriska data som emotsäger både SVTs vetenskapsreporter och statsepidemiolog Tegnell.

Data visar att smittspridningen INTE är på väg ner!

Fortsätt läsa “SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten”

Trots ‘snarlika’ kulturella förutsättningar misslyckades Sverige, men INTE Danmark, Finland och Norge

Sverige hade i princip samma goda förutsättningar som Danmark, Finland och Norge att minimera smittspridning, sjuklighet och dödlighet i befolkningen. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘schabblade bort’ dessa och är ‘sämst i klassen’ med råge (HÄR, HÄR och HÄR).

Sverige hade också goda ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar att minimera konsekvenserna på individer och samhälle av Covid-19.

De kulturella förutsättningarna (värderingar – normer och attityder samt traditioner – seder ock bruk) var dessutom goda för en stor del av befolkningen.

Fortsätt läsa “Trots ‘snarlika’ kulturella förutsättningar misslyckades Sverige, men INTE Danmark, Finland och Norge”