Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’

I två tidigare inlägg lyftes TRE FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet hittills misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent; och (iii) ‘okontrollerad smittspridning’.

En FJÄRDE FÖRKLARING är ‘(o)försiktighetsprincipen’.

Fortsätt läsa Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’

Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt

Sverige har förlorat ‘match efter match’ med ’stolpskott’ och ’självmål’. Strategin för pandemiarbetet med Covid-19 är bara ett exempel av flera.

Detsamma gäller gängkriminalitet, migration, integration, segregation, hedersvåld, otrygghet, beredskap m fl som alla är präglade av ‘stolpskott’ och ‘självmål’.

Fortsätt läsa Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt

Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

I ett tidigare inlägg redovisades fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i absoluta tal för Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge.

I detta inlägg kommer ytterligare fakta om Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge, men baserat på relativa tal, nämligen ‘per capita’ som är mycket högre.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) försöker hela tiden ‘dribbla bort’ de enormt stora skillnader i ‘dödlighet’ som finns mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Finland samt Norge på den andra, trots att ‘empiriska data’ otvetydiga.

Bortförklaringar och verklighetsflykt får inte dölja sanningen!

Obehaglig statistik redovisas i diagrammet som följer. 

Fortsätt läsa Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten

SVTs vetenskapsreporter är dåligt påläst om smittspridningen för Covid-19 i Sverige, men trots detta skriver hen: ”Men det är svårt att tolka utvecklingen på annat sätt än vad statsepidemiolog Anders Tegnell gör – nämligen att smittspridningen är på väg ner i Sverige. Bäst hade så klart varit ännu tydligare statistik kring detta…”.

Det finns ‘tydliga’ empiriska data som emotsäger både SVTs vetenskapsreporter och statsepidemiolog Tegnell.

Data visar att smittspridningen INTE är på väg ner!

Fortsätt läsa SVTs vetenskapsreporter sprider ‘fake news’ från Tegnell som bortser från helheten och vilseleder om verkligheten

Trots ‘snarlika’ kulturella förutsättningar misslyckades Sverige, men INTE Danmark, Finland och Norge

Sverige hade i princip samma goda förutsättningar som Danmark, Finland och Norge att minimera smittspridning, sjuklighet och dödlighet i befolkningen. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘schabblade bort’ dessa och är ‘sämst i klassen’ med råge (HÄR, HÄR och HÄR).

Sverige hade också goda ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar att minimera konsekvenserna på individer och samhälle av Covid-19.

De kulturella förutsättningarna (värderingar – normer och attityder samt traditioner – seder ock bruk) var dessutom goda för en stor del av befolkningen.

Fortsätt läsa Trots ‘snarlika’ kulturella förutsättningar misslyckades Sverige, men INTE Danmark, Finland och Norge

Lögn, förbannad lögn och Tegnells användning av statistik som ‘påhejas’ av obefintligt pålästa journalister

På dagens presskonferens (25/6) tillåter extremt dåligt pålästa  journalister (om pålästa överhuvudtaget!) att statsepidemiolog Tegnell vilseleder allmänheten med ett diagram som visar irrelevant och intetsägande statistik om vidtagna åtgärder varit hållbara eller inte.

Tegnell tillåts dessutom påstå, utan att närvarande journalister ifrågasätter, att den svenska strategin är hållbar, medan Danmarks, Finlands och Norges strategier är ohållbara, baserat på diagrammet nedan.

Fortsätt läsa Lögn, förbannad lögn och Tegnells användning av statistik som ‘påhejas’ av obefintligt pålästa journalister

Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN TREDJE FÖRKLARING: (iii) ‘okontrollerad smittspridning’

I ett tidigare inlägg lyftes TVÅ FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent.

EN TREDJE FÖRKLARING är: (iii) ‘okontrollerad smittspridning’.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) valde i början av händelseutvecklingen av Covid-19 att inte säkerställa att testning, smittspårning och isolering av misstänkt smittade och smittade genomfördes.

Här följer fakta om hur den okontrollerade smittspridningen utvecklats under veckorna 11-25 (dvs 9/3-21/16, vilket är ett resultat av slapphänt hantering och utan evidens i forskning av regering och FHM.

Att inte ta kontroll över smittspridningen av Covid-19 har visat sig vara ett ödestigert felsteg.

Fortsätt läsa Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN TREDJE FÖRKLARING: (iii) ‘okontrollerad smittspridning’

Tegnell ‘leker gud’ utan ‘gudomliga egenskaper’ – kanske fåfäng och naiv

Svensk journalistik är alltför ofta pinsamt partisk och osaklig till makten och makthavare, istället för att förhålla sig kritisk till makten och makthavare.

Internationellt är bilden av Sverige numera kritisk. Statsepidemiolog Tegnells nyhetsvärde har drastiskt förändrats på kort tid i internationella medier, från nyfikenhet (INTE hyllad) till ifrågasatt.

Fortsätt läsa Tegnell ‘leker gud’ utan ‘gudomliga egenskaper’ – kanske fåfäng och naiv

Fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ jämfört med Danmark, Finland och Norge – VARNING för obehaglig läsning!

Fakta talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge. Oavsett vad regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) påstår så är ‘bevisen’ överväldigande.

Låt dig inte vilseledas!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten borde inte av etiska och moraliska skäl fortsätta förneka den katastrof som den svenska strategin för pandemiarbetet orsakat samhället i onödig dödlighet.

VARNING! Skrämmande statistik visas i diagrammet nedan – känsligare läsare rekommenderas inte läsa vidare.

Fortsätt läsa Fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ jämfört med Danmark, Finland och Norge – VARNING för obehaglig läsning!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten sprider ‘fake news’ om smittspridningen i Sverige – den är oförändrat hög sedan länge utan tecken på minskning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) valde i början av händelseutvecklingen av Covid-19 att inte säkerställa att testning, smittspårning och isolering genomfördes för att få kontroll på smittspridningen. Det fick stora konsekvenser på den efterföljande smittspridningen i Sverige.

Både regeringen och FHM vilseleder allmänheten om den aktuella smittspridningen. Båda hävdar att antalet bekräftade fall är fler just nu på grund av att fler testas.

Exempelvis, statsepidemiolog Tegnell påstår: Hela ökningen beror på att region efter region börjat testa mer….  Statsminister Löfven påstår detsamma: I en period där vi har en hög andel tester så ser det ut som om det har ökat.”.

Regering och FHM sprider ‘fake news’.

 

Fortsätt läsa Regeringen och Folkhälsomyndigheten sprider ‘fake news’ om smittspridningen i Sverige – den är oförändrat hög sedan länge utan tecken på minskning