Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat

Tegnell försvarar ofta FHMs avsaknad av preventiva åtgärder med att säga att ‘evidensen’ (dvs empiriska bevis) är svag eller obefintlig, trots att FHMs s k COVID-19 strategi i avgörande delar saknat och fortfarande saknar evidens och stöd i internationell forskning.

Det är ett villospår att hänvisa till att det saknas evidens när det INTE passar in i FHMs strategi. Det görs i syfte att vilseleda och flytta fokus från annat som Tegnell tillåts påstå och spekulera kring utan evidens.

Oavsett om det finns evidens eller inte, så kan en effekt av t ex munskydd och visir, INTE uteslutas idagsläget.  Fortsätt läsa “Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat”

3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Två inledande frågor:

1) Varför är regering med statsministern i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

2) Varför är Folkhälsomyndigheten med generaldirektören och statsepidemiologen i spetsen så passiva att vidta preventiva åtgärder?

Här följer en tidslinje över antalet döda i COVID-19 enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning):

Den 15 mars hade enstaka personer avlidit i COVID-19.

Den 30 mars hade 100 personer avlidit i COVID-19.

Den 8 april hade 500 personer avlidit i COVID-19.

Den 14 april hade 1.000 personer avlidit i COVID-19.

Den 23 april hade 2.000 personer avlidit i COVID-19.

Idag (7/5) har över 3.000 personer avlidit i Sverige på grund av COVID-19 enligt FHM (3.040 döda).

En jämförelse – det motsvarar cirka 15.000 döda i Spanien, cirka 18.000 döda i Italien och cirka 100.000 döda i USA. Det är dessutom skyhögt över dödstalen i Danmark, Finland och Norge.

Fortsätt läsa “3.000 döda i COVID-19 – Varför är regering och FHM så passiva att vidta preventiva åtgärder?”

FNs meningsfulla ‘allas lika värdighet’ förvanskas till meningslösa ‘allas lika värde’ i Sverige

FNs allmänna förklaring (eller deklaration) om mänskliga rättigheter antagen den 10 december 1948 innebär bl a respekt för ‘allas lika värdighet’, inte den svenska översättningsförvanskningen ‘allas lika värde’ som präglar den humanitära stormakten och dess anhängare av politisk korrekthet.

United Nations’ Universal Declaration of Human Rights lyder på engelska enligt följande: “All human beings are born free and equal in dignity and rights” (Artikel 1 engelsk version).

Den svenska versionen av FNs Allmänna förklaring (eller deklaration) om de mänskliga rättigheterna: “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Artikel 1 svensk version).

Samma förvanskning i översättning återfinns fortfarande på regeringens hemsida. Den tillämpas av regeringen och myndigheter, trots att detta är en allmänt känd förvanskning av originaldokumentet från 1948.

Detta basala exempel indikerar att den humanitära stormaktens och den politiska korrekthetens okunskap och inkompetens är knuten till faktaresistens (istället för fakta) som präglat de senaste svenska regeringarna och dessutom myndigheter under lång tid.

‘Värdegrund’ borde åtminstone vara ‘värdighetsgrund’, men den humanitära stormakten och dess anhängare av politisk korrekthet förstår inte skillnaden mellan att allt har ett högre eller lägre värde, men värdighet borde vara lika för alla.

Denna detalj speglar den ‘humanitära stormaktsismen’ och ‘PK-ismen’  i ett nötskal, vilka påminner alltmer om andra ‘ismer’ som utgår från ‘allas OLIKA värdighet’.

Historien har visat att flera ‘ismer’ inte respekterar ‘allas lika värdighet’.

Det som pågår kring COVID-19 när det gäller regeringens och myndigheters agerande väcker avsky och återuppväcker de fasanfulla vidrigheter som orsakats av flera ‘ismer’ genom historien tills nyligen – ingen nämd, men heller ingen glömd.

Gör om, gör rätt när det gäller mänskliga rättigheter och respektera ‘allas lika värdighet’ i Sverige.

Regering och myndigheter borde tala klarspråk om att ekonomiska hänsynstaganden prioriteras på bekostnad av mänsklig värdighet, men det vågar de inte då det skulle solka ner bilden av den humanitära stormakten och dess anhängare av politisk korrekthet.

Länkar för intresserade:

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/eng.pdf

https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

Varför är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och tysta?

JAG UNDRAR: Var är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ i tider av stort lidande och massdöd i Sverige?

Under migrationskrisen 2015 och klimatkrisnödläget 2019 stod de på barrikaderna och var högljudda.

Under 2019 dog eller saknades 1.319 människor efter försök att korsa Medelhavet enligt UNHCR. Under mindre än två månader har nästan 3.000  människor dött av COVID-19 (exkl mörkertal och eftersläpning i statistiken) i Sverige.

Under 2011-2018 var det i genomsnitt 2 dödsfall per miljon människor globalt på grund av torka, stormar och orkaner, skogsbränder, extrem kyla och värme samt jordskred enligt CRED. I Sverige har COVID-19 hittills orsakat 270 dödsfall per miljon människor enligt Worldometer

Fortsätt läsa “Varför är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och tysta?”