FHMs kunskap om ‘forskningsfronten’ verkar otidsenlig – ‘tror, gissar eller vet inte’

FHM stod oförberedda och saknade expertkunskap och kunskap om ‘forskningsfronten’ (dvs all kunskap som finns ackumulerad inom ett forskningsområde) när det gäller evidens och åtgärder mot en pandemi.

Generaldirektören Johan Carlsson bedyrade att myndigheten hade djup kunskap i en intervju den 5 april: ”Vi utgår från den djupkunskap, den expertkunskap, som finns hos våra anställda…”.

På de dagliga presskonferenserna framgår det tydligt att FHM med statsepidemiolog Anders Tegnell, biträdande Anders Wallenstem eller någon annan talesperson för myndigheten på frågor att de ‘tror, gissar och ofta vet inte’.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har fortfarade ingen aning om  vad som kunnat göras annorlunda den 23 maj: ”Vad exakt hade vi kunnat göra som hade förändrat så mycket?” Verkar som han ljuger utan minsta tvekan för att rädda sitt eget skinn. Många länder har i princip gjort allt annorlunda och bevisligen inte drabbats lika hårt när det gäller svår sjuklighet och dödlighet.

FMH verkar forfarande  inte ha koll på ‘forskningsfronten’ – några exempel:

1) FHM meddelade i början av maj myndigheten skulle titta närmare på kunskapsläget när det gäller användningen av munskydd och visir.: Vi har en grupp som tittar på kunskapsläget kring munskydd och vi kommer att komma med ett ställningstagande inom ett par dagar, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog.

 

FHM och deras s k experter hade fortfarande i början av maj otillräcklig kunskap om munskydd trots att det ‘varit på tapeten’ än längre tid. Myndigheten och dess s k experter borde känna till allt om detta för flera månader sedan och vilka lärdomar som finns i t ex Asien där det är en självklarhet för att minimera att smittade omedvetet smittar andra.

2) Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson menar den 10 maj att ett antal äldreboenden har saknat kompetens att driva verksamheten på ett bra sätt under coronakrisen: Jag är överraskad att det varit så stor skillnad mellan olika boenden.”

Goddag yxskaft!

Det borde vara uppenbart utan empiri att det finns stora skillnader mellan äldreboenden, då kontrollen varit obefintlig under lång tid. FHM verkar ha noll koll på verkligheten, tyvärr.

Det som FHM borde haft klart för sig är vilka skilllnader mellan äldreboenden som fanns, identifierat vilka brister gällande att förhindra smittspridning som fanns och utformat tvingande riktlinjer i ett tidigt skede för att skydda s k riskgrupper.

3) FHM säger sig arbeta för att hitta grupper i riskgrupper som löper mindre risk, för att kunna lätta på restriktionerna för dem. Förhoppningsvis till sommarsemestern enligt generaldirektör Johan Carlsson som den 10 maj säger: ”Ja, vi hoppas kunna säga någonting,

Det har nu gått flera månader och fortfarande så är kunskapen fortfarande otillräcklig om s k riskgrupper. En fd statsepidemiolog Annika Linde (under 2005-2013) är kritisk till den beredskap som inte fanns för t ex äldreboenden,

Några reflektioner:

Att bygga en pandemistrategi utan evidens och inte ha koll på ‘forskningsfronten’ är oprofessionellt.

Att dessutom bygga en strategi på att skydda s k riskgrupper utan att ha koll på ‘forskningsfronten’ är också oprofessionellt

FHM framstår alltmer som amatörmässig med expertkunskap som verkar vara lekmannamässig.

 

%d bloggare gillar detta: