Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

JAG STÄLLER FRÅGAN: Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

Generaldirektör Johan Carlssons trovärdighet borde sedan flera månader vara förbrukad hos regering och riksdag. Hans verklighetsförankring verkar obefintlig.

Det framträder en föga lyhörd ‘skrivbordsmänniska’ i en intervju den 7 februari , där han självsäkert utan ödmjukhet listar den ena felaktigheten eller ‘sanningen’ efter den andra om COVID-19 enligt följande:

(1) helt osannolikt med ett större sjukdomsutbrott;

(2) kommer inte att spridas under nuvarande omständigheter;

(3) kan få enstaka fall och enstaka sekundärfall inom familjer;

(4) smittsamheten är inte enormt stor;

(5) finns farligare infektioner som riskgrupper kan drabbas av;

(6) finns god beredskap inför ett värsta-scenario med ett starkt smittskydd;

(7) bättre att inte ta till drastiska metoder;

(8) munskydd är onödigt;

(9) flesta tar nog detta virus med ro;

(10) tidig upptäckt, vård, isolering, behandling, råd – sådant är vi duktiga på;

(11) alla som kommer till vården fångas upp – vi avisar ingen;

(12) misstänkta fall testas på infektionskliniker men som sagt, risken att någon skulle drabbas är mycket låg:

(13) kineserna har varit transparenta;

Det finns säkert fler felaktigheter eller ‘sanningar’ i denna intervju, men dessa illustrerar en häpnadsväckande okunskap, inkompetens och oförmåga att vara förutseende och analytisk för att förstå verkligheten.

Drygt ett dussintal felaktigheter eller ‘sanningar’ i en och samma intervju borde få regering och riksdag att reagera och agera samt förhålla sig extra kritiska till både generaldirektör Johan Carlsson  och FHMs trovärdighet.

 

Johan Carlsson säger också i samma intervju: ”…Får vi mot förmodan stor spridning skulle det undergräva trovärdigheten för myndigheten…”.

Vid ungefär samma tidpunkt utan insyn och expertkunskap förstod jag att något stort och obehagligt höll på att ske (kan läsas här). Det är påtaglig okunskap och inkompetens att högste chefen verkade vara oförmögen att ta till sig tydliga signaler som redan fanns vid denna tidpunkt i verkligheten. 

Generaldirektören Johan Carlsson bedyrade ett par månader senare att myndigheten hade djup expertkunskap i en intervju den 5 april trots att de inte reagerat och agerat i tid, utan hela tiden i efterhand när verkligheten gjort sig påmind: ”Vi utgår från den djupkunskap, den expertkunskap, som finns hos våra anställda…”.

Generaldirektör Johan Carlsson är forfarande generaldirektör för FHM. Regering och riksdag förhåller sig fortfarande okritiska  – ‘business as usual’.

När en generaldirektör framstår som okunnig och inkompetent borde regeringen reagera och agera. Om inte regeringen, så borde åtminstone riksdagspartierna i opposition reagera och agera, men de är ‘tysta som i graven’.

En myndighet finansieras med skattemedel från befolkningen och dessa skattemedel  skall inte göda inkompetens och okunskap eller odugliga chefer i allmänhetens tjänst.

Jag undrar således varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet…

…är det nepotism?

Kuriosa hämtat från Wikipedia:

”…I februari 2013 meddelade regeringen att man avsåg bilda en ny myndighet – Folkhälsomyndigheten – som skulle bestå av SmittskyddsinstitutetStatens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Carlson utsågs i april 2013 till särskild utredare med uppgift att leda bildandet av den nya myndigheten och är fr.o.m. 1 januari 2014 Folkhälsomyndighetens första generaldirektör…”

Den särskilde utredaren blir generaldirektör – dvs en politisk tillsättning av regeringen där kompetens, kunskap eller lämplighet inte verkar haft betydelse.

%d bloggare gillar detta: