‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!

FHM hävdar att myndigheten INTE strävar efter ‘flockimmunitet’ för COVID-19, trots att Tegnell hyllat denna strategi.

Kritiska forskare hävdar att FHMs strategi är ‘flockimmunitet’ och att det är en farlig och orealistiisk väg att gå. Det är samma spår som WHO varnar länder att följa.

Huvudmålen med FHMs strategi är enligt följande:

Grunden i FHMs pandemistrategi är att ‘platta ut kurvan’ enligt svar den 11 maj på frågan ‘vilka mål och antaganden som FHM bygger sin hantering av COVID-19?’:

Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

Strategin utgår från följande övergripande mål:

  • ”…minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen…
  • ”…minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället…

Om FHM inte strävar mot ‘flockimmunitet’, så varför minimerar man inte dödlighet och sjuklighet i befolkningen enligt sina egna mål?

FHM har istället valt att minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet (offer på vägen dit) och sjuklighet  (andra kan bli immuna), INTE genom att minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: