FHM och Tegnell: gammal visdom säger att: ‘många bäckar små gör en stor å’

FHM och Tegnell bortser från ‘verkliga’ synergieffekter när det gäller skyddsåtgärder och skyddsutrustning på äldreboenden och i hemtjänsten. 

Tegnell påstår och spekulerar om ‘påhittade’ synergieffekter utan evidens, och redovisar inte stöd i forskning för detta, utan ger enbart vaga formuleringar och hypotetiska resonemang typiska för ‘skrivbordsmänniskor’ långt ifrån verkligheten.

Här följer två alternativ av påståenden för spekulation baserat på sunt förnuft:

1) Jag känner INGET obehag när en annan person som kan vara smittsam i COVID-19 andas ut direkt i mitt ansikte.

2) Jag känner obehag när en annan person som kan vara smittsam i COVID-19 andas ut direkt i mitt ansikte.

Jag tror flertalet instämmer i alternativ 2, och de som tillhör en riskgrupp är sannolikt fler som instämmer i alternativ 2. En annan person behöver dock knappast vara COVID-19 smittsam för att många skall känna obehag, men COVID-19 förstärker nog obehaget för de flesta.

När det gäller människor på äldreboenden, med hemtjänst och andra riskgrupper kan givetvis direktkontakt med en annan persons utandningsluft orsaka obehag och rädsla att smittas av COVID-19. Det handlar således också om livskvalitet och respekt för dessa personer att slippa utsattas för vård och omsorgpersonals utandningsluft direkt i ansiktet.

När det gäller äldreboenden och i hemtjänsten och alla andra hygienförskrifter följs:

Sunt förnuft säger att direktkontakt med en COVID-19 smittsam persons utandningsluft borde öka smittspridningen vid kroppsnära kontakter inomhus.

Sunt förnuft säger således att smittspridningen borde minska om direktkontakt med en COVID-19 smittsam persons utandningsluft kan minimeras vid kroppsnära kontakter inomhus.

FHM genom statsepidemiolog Tegnell har konsekvent nedvärderat och negligerat betydelsen av mindre skyddsåtgärder, såsom munskydd och visir, används på äldreboenden och i hemtjänsten. Gång på gång har FHM hävdat att ‘evidensen’ för smittspridning gällande munskydd och visir är minimal.

Hör och häpna, samtidigt säger Tegnell att munskydd och visir kan öka smittspridningen om de används, då det kan leda till andra oönskade beteenden. Det är ett påstående som dock saknar empirisk evidens.- en ren och skär spekulation. Det finns nämligen ingen evidens för detta påstående om hygienråd i övrigt följs.

FHM och Tegnell: Det är ingen som hävdar att munskydd och visir skall ersätta någon annan skyddsutrustning eller skyddsåtgärd, utan argumentet är att beakta den effekt, om än liten, som de kan ha på smittspridning av COVID-19 och därmed minimera antalet svårt sjuka och döda i slutändan.

FHM och Tegnell: varje effekt på smittspridningen som FHM nedvärderat och negligerat på äldreboenden och i hemtjänsten har lett till fler svårt sjuka och fler döda i onödan.

FHM och Tegnell: gammal visdom säger att: ‘många bäckar små gör en stor å’, vilket betyder när det gäller COVID-19 att fler skyddsåtgärder med små effekter på smittspridning på äldreboenden och i hemtjänst i slutändan leder till en större effekt – s k synergieffekter.

 

%d bloggare gillar detta: