Varför är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och tysta?

JAG UNDRAR: Var är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ i tider av stort lidande och massdöd i Sverige?

Under migrationskrisen 2015 och klimatkrisnödläget 2019 stod de på barrikaderna och var högljudda.

Under 2019 dog eller saknades 1.319 människor efter försök att korsa Medelhavet enligt UNHCR. Under mindre än två månader har nästan 3.000  människor dött av COVID-19 (exkl mörkertal och eftersläpning i statistiken) i Sverige.

Under 2011-2018 var det i genomsnitt 2 dödsfall per miljon människor globalt på grund av torka, stormar och orkaner, skogsbränder, extrem kyla och värme samt jordskred enligt CRED. I Sverige har COVID-19 hittills orsakat 270 dödsfall per miljon människor enligt Worldometer

Det innebär att mer än dubbelt så många dött av COVID-19 under väldigt kort tid i Sverige, än de som dog eller saknades på Medelhavet  under 2019.

Det innebär också att oerhört många fler avlidit av COVID-19 under väldigt kort tid i Sverige, än de som dog av klimatrelaterade orsaker globalt under 2011-2018.

Idag är alla dessa hängivna anhängare av den humanitära stormakten och politisk korrekthet osynliga och knäpptysta trots att många gånger fler oskyldiga människor lider svårt och ‘dör som flugor’ i Sverige just nu.

Vad hände med ‘allas lika värde’?

JAG UNDRAR IGEN: Var är alla aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’?

Väldigt många av dessa oskyldiga människor som avlidit av COVID-19 tillhörde riskgruppen ‘svaga, sjuka och gamla’, men det finns också andra som inte tillhörde någon riskgrupp som var ‘starka, friska och unga’, enligt FHM.

De senaste fyra veckorna har i genomsnitt 83 oskyldiga människor avlidit varje dag enligt FHMs egen dagliga statistik (exkl mörkertal och eftersläpning):

Vecka 15 –  6-12/4 – 526 döda = 75,1 per dag

Vecka 16 –  13-19/4 – 653 döda = 93,3 per dag

Vecka 17 –  20-26/4 – 654 döda = 93,4 per dag

Vecka 18 –  27/4-3/5 – 485 döda  = 69,3 per dag

Alla dessa aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ verkar inte bry sig eller förstå att 83 döda per dag och totalt 2.318 döda på fyra veckor i Sverige är skrämmande siffror för ett glesbefolkat land präglat av ‘social distansering’ och förutseende människor som tar det ‘säkra före det osäkra’ inför COVID-19.

Sveriges siffror motsvarar:

  • 390 döda per dag i Spanien
  • 498 döda per dag i Italien
  • 2.739 döda per dag i USA

Samtidigt ligger Sverige dödstal skyhögt över Danmark, Finland och Norge, Sammantaget är Sveriges dödstal cirka tre gånger grannländernas sammanlagda dödstal.

Sverige tillhör alltså att av de värst drabbade länderna i världen och värst i klassen i Norden.

Trots detta katastrofala faktum är alla dessa aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ osynliga och knäpptysta.

Men det är ju ‘bara’ svaga, sjuka och gamla som drabbas i större utsträckning, så de struntar väl fullständigt i deras lidande och död.

Det är redan alldeles för många som avlidit av COVID-19, men tyvärr kommer många fler att dö i slutändan (10.000-20.000 enligt beräkningar) med den humanitära stormaktens och den politiska korrekthetens goda minne.

JAG UNDRAR ÅNYO: Varför är det så tyst från aktivister, feminister, ‘kändisar’ och andra vurmare för ‘allas lika värde’ om alla dessa oskyldiga människor som lider och dör, kanske ensamma och övergivna?

Vad hände med deras värdighet?

Vad hände med värdegrunden ‘allas lika värde’?

Den humanitära stormakten och den politiska korrektheten agerar cyniskt och respektlöst mot svaga, sjuka och gamla i samhället.

Svaga, sjuka och gamla behandlas som kastlösa.

De behandlas ovärdigt och utan respekt av den humanitära stormakten och anhängarna av politisk korrekthet.

Det är förskräckligt att den humanitära stormakten och den politiska korrektheten medverkar, och inte motverkar med full kraft, att svaga, gamla och sjuka dör på grund av COVID-19.

JAG UNDRAR EN SISTA GÅNG: Var är alla humanister, aktivister, feminister, ‘kändisar’ och  andra vurmare för ‘allas lika värde’?

Deras tystnad är stötande och nedvärderande. Deras tystnad klingar falskt och saknar medmänsklighet. Deras tystnad är hyckleri.

%d bloggare gillar detta: