‘Fjärilseffekten’ – en lärdom för COVID-19 om ‘effekter’

Den dagliga statstiken på COVID-19 visar cirka 500 bekräftade fall per dag de senaste fem veckorna och ökande den senaste veckan enligt FHMs statistik trots få test i jämförelse med andra länder.

Tegnell i vanlig ordning: ”Vi vet inte vad den här siffran står för”.

När antalet IVA-patienter och dödstalen ökade för några veckor sedan visste FHM svaret, nämligen antalet smittade några veckor tidigare.  När antalet fall av smittade ökar beror det givetvis på smittspridningen i samhället. Det betyder att FHMs åtgärder fortsätter vara otillräckliga som de varit sedan i början av smittspridningen.

Allt hänger ihop. Det handlar åtgärdade och icke åtgärdade ‘effekter’ på smittspridningen.

Fortsätt läsa ‘Fjärilseffekten’ – en lärdom för COVID-19 om ‘effekter’

Människor betalar ett högt pris bakom budskapet ‘plana ut kurvan’

På de dagliga presskonferenserna har Folkhälsomyndigheten (FHM) och dess talespersoner lindat in och dolt ‘priset’ som människor tvingas ‘betala’ för genomförandet den s k pandemistrategin för COVID-19 genom budskapet att ‘plana ut kurvan’ (se blå kurva i diagram nedan).

En ‘plan kurva’ gällande sjuklighet och dödlighet på HÖG NIVÅ i Sverige medför att människor betalar ett högre pris än en ‘plan kurva’ som ‘pressats ner’ på LÅG NIVÅ i Danmark, Finland och Norge.

Fortsätt läsa Människor betalar ett högt pris bakom budskapet ‘plana ut kurvan’

Tidslinje över 4.000 döda i COVID-19 – ‘business as usual’ för Regering och Folkhälsomyndigheten

Här följer en tidslinje över antalet döda i COVID-19 enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning):

Den 15 mars hade enstaka personer avlidit i COVID-19.

Den 30 mars hade 100 personer avlidit i COVID-19 (+15 dagar).

Den 8 april hade 500 personer avlidit i COVID-19 (+9 dagar).

Den 14 april hade 1.000 personer avlidit i COVID-19 (+6 dagar).

Den 23 april hade 2.000 personer avlidit i COVID-19 (+9 dagar) .

Den 7 maj  hade 3.000 personer avlidit i COVID-19 (+14 dagar).

Idag (25/5) har över 4.000 personer avlidit i Sverige på grund av COVID-19 (+18 dagar) enligt FHM (4.029 döda).

Fortsätt läsa Tidslinje över 4.000 döda i COVID-19 – ‘business as usual’ för Regering och Folkhälsomyndigheten

FHMs kunskap om ‘forskningsfronten’ verkar otidsenlig – ‘tror, gissar eller vet inte’

FHM stod oförberedda och saknade expertkunskap och kunskap om ‘forskningsfronten’ (dvs all kunskap som finns ackumulerad inom ett forskningsområde) när det gäller evidens och åtgärder mot en pandemi.

Generaldirektören Johan Carlsson bedyrade att myndigheten hade djup kunskap i en intervju den 5 april: ”Vi utgår från den djupkunskap, den expertkunskap, som finns hos våra anställda…”.

På de dagliga presskonferenserna framgår det tydligt att FHM med statsepidemiolog Anders Tegnell, biträdande Anders Wallenstem eller någon annan talesperson för myndigheten på frågor att de ‘tror, gissar och ofta vet inte’.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har fortfarade ingen aning om  vad som kunnat göras annorlunda den 23 maj: ”Vad exakt hade vi kunnat göra som hade förändrat så mycket?” Verkar som han ljuger utan minsta tvekan för att rädda sitt eget skinn. Många länder har i princip gjort allt annorlunda och bevisligen inte drabbats lika hårt när det gäller svår sjuklighet och dödlighet.

FMH verkar forfarande  inte ha koll på ‘forskningsfronten’ – några exempel:

Fortsätt läsa FHMs kunskap om ‘forskningsfronten’ verkar otidsenlig – ‘tror, gissar eller vet inte’

26% ‘flockimmunitet’ blev 7,3% i Stockholm – FHM ‘gjorde en höna av en fjäder’

FHMs s k ‘antikroppsstudie’ baseras på ett stickprov (totalt 1 104 analyserade prover) som innebär att tillförlitlighet och giltighet inte är 100%., då alla invånarna i Stockholm inte testades.

Det betyder att 7,3% positiva antikroppstester under vecka 18 (27/4-3/5) kan vara högre eller lägre i verkligheten. Procenttalet är alltså ett resultat som har en uppskattad sannolikhet (dvs ett intervall över eller under 7,3%), men som FHM inte redovisat.

7,3% har dock en precision som är högre än den teoretiska beräkning enligt FHM som visade en ‘flockimmunitet’ på 26% den 1 maj.

Fortsätt läsa 26% ‘flockimmunitet’ blev 7,3% i Stockholm – FHM ‘gjorde en höna av en fjäder’

FHMs strategi att ‘inte stänga skolor’ = Tegnell et al. (2009)?

Statsepidemiolog Tegnell hävdade ihärdigt i början av pandemin att skolstängningar enbart hade liten eller obefintlig effekt på smittspridningen av COVID-19, men stora effekter på individer och samhälle.

Varför denna tvärsäkra och självsäkra hållning när expertgrupper i många länder drog en annan slutsats när det gäller smittspridningen COVID-19.

En trolig förklaring finns i en s k review-artikel (en genomgång och översikt av tidigare forskning) som publicerades 2009 i forskartidskriften ‘The Lancet’ med Anders Tegnell som en av författarna med titeln: ”Closure of schools during an influenza pandemic”.

Fortsätt läsa FHMs strategi att ‘inte stänga skolor’ = Tegnell et al. (2009)?

Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

JAG STÄLLER FRÅGAN: Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

Generaldirektör Johan Carlssons trovärdighet borde sedan flera månader vara förbrukad hos regering och riksdag. Hans verklighetsförankring verkar obefintlig.

Det framträder en föga lyhörd ‘skrivbordsmänniska’ i en intervju den 7 februari , där han självsäkert utan ödmjukhet listar den ena felaktigheten eller ‘sanningen’ efter den andra om COVID-19 enligt följande:

Fortsätt läsa Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?