COVID-19: Ett förlorat liv är borta för alltid – att inte ‘köpa sig’ tid är en skandal utan motstycke

Ett förlorat liv är borta för alltid.  Det är oåterkalligt. Det är ett slut utan återvändo. 

Ett centralt argument mot dödsstraff är att en oskyldig människa kan bli avrättad. Det går inte att vrida tillbaks klockan till före avrättningen av den oskyldige och få det ogjort.

Sveriges dödstal är skrämmade skyhöga i förhållande till jämförbara grannländer, såsom Danmark, Finland och Norge.

Sveriges dödstal (2.335) när det gäller oskyldiga människor är idag (28/4) per capita x gånger fler enligt följande:

         6.5 x Finland

         6,1 x Norge

         3,1 x Danmark

Att regering och myndigheter inte valt att ‘köpa sig’ tid som grannländerna (och andra) är en skandal utan motstycke i nutid. Att skicka oskyldiga människor i döden borde vara otänkbart och dessutom straffbart.

Flertalet länder i världen  genomför s k ‘lockdowns’ i syfte att ‘köpa sig’ tid. Alla är medvetna om att COVID-19 inte kommer att försvinna av sig själv och att COVID-19 skördar många liv.

I första hand inväntar länders regeringar och berörda myndigheter effektiva medicinska behandlingsmetoder i närtid för de som blir allvarligt sjuka skall kunna tillfriskna.

I andra hand inväntar alla regeringar och berörda myndigheter på ett vaccin i ett lite längre tidsperspektiv.

Men Sverige väljer att INTE ‘köpa sig tid’, utan regering och myndigheter har valt en strategi att medvetet sprida COVID-19 i befolkningen, trots att i princip alla andra länder gör tvärtom.

Andra länder vill ha kontroll på COVID-19. De vill ha kontroll på antalet döda. De tillämpar FNs mänskliga rättigheter när det gäller att skydda befolkningen.

Det betyder krasst att Sveriges regering och svenska myndigheter gått ‘all in’ med att ‘lägga alla ägg i en korg’.

Det är inte ansvarsfullt, borde vara olagligt med stränga straffpåföljder, att ‘gambla’ eller ‘spela roulette’ med människors liv baserat på en strategi som bygger på att alla andra kanske kommer att drabbas lika illa i slutändan, men kanske klarat sig ekonomiskt bättre ur COVID-19 pandemin.

Regering och myndigheter hävdar till sitt försvar att det är för tidigt att utvärdera, vilket är en sanning med modifikation.

Vilket företag eller organisation kan ha en strategi som leder till att oskyldiga människor dör?

Det skulle bli ett ramaskri utan dess like om en strategi leder till att oskyldiga människor dör på grund av denna.

I Sverige är det uppenbarligen etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) försvarbart och godtagbart att regering och myndigheter fortsätter med en strategi som leder till att många fler människor dör av COVID-19 än andra jämförbara länder.

Ett människoliv är alltså inte vatten värt i Sverige 2020.

Vad händer med regerings- och myndighetsansvariga om det fortsätter på samma viss och i slutändan visade sig vara fel strategi som orsakade fler dödsfall per capita än alla andra grannländer?

De får kanske livstid som består av en fet fallskärm…

 

%d bloggare gillar detta: