Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning

Hur ser framtiden ut för internationellt flygresande? Det kommer sannolikt att vara annorlunda under en längre tid, t ex få flighter, få flygresenärer, utökade hälsokontroller på flygplatser, mer tidskrävande flygplatsrutiner, dyrare flygbiljetter m m, men det finns ljus i tunneln.

Jag har under drygt två decennier flugit ett tusental gånger mestadels i tjänsten som forskare, men också en del privat som turist (i genomsnitt cirka en till två flygningar i veckan).

Har sedan i början av mars inte satt min fot på en flygplats, än mindre på ett flygplan och vet inte när det blir möjligt att flyga internationellt igen.

I början av februari insåg jag att flygresandet skulle bli komplicerat och kanske omöjligt under en tid. Det handlar inte bara utresan, men att hemresan också kunde genomföras utan att fastna motvilligt i fjärran land.

I början av mars började jag ställa in flera av mina inbokade och planerade flygresor till olika destinationer runt om i världen.

I mitten av mars började de två flygbolagen jag alltid reser med att ställa in den ena efter den andra flygningen.

Idag (27/4) är alla flygningar inställda t o m slutet av juni.

Jag är givetvis inte ensam om detta, men det gällar bara att ställa in planerade flygresor och skjuta dem på framtiden. Flertalet av mina planerade flygresor utanför Europa kommer nog inte kunna ske förrän under 2021.

Innan dess kommer dock flygresandet börja återkomma i någon form i flera av Europas länder, men det finns fortfarande  stor osäkerhet kring COVID-19.

Det pratas om tre steg inom EU för att återuppta flygresor mellan länder: (i) inrikes, (ii) utrikes inom Europa, och (iii) utrikes övriga världen (i olika delsteg)

Det kommer att ta tid innan saker och ting kring flygresor kan ‘normaliseras’, även om vissa av dem inte kanske kan bli som före COVID-19 pandemin.

Ett av de problem som varje land ställs inför i takt med att de börjar lätta på sina restriktioner är hur smittspridningen av COVID-19 fortsättningsvis skall kontrolleras och hanteras vid internationellt flygresande mellan länder.

Många länder släpper i princip inte in utländska medborgare, utan särskilda skäl. Andra länder tillämpar två veckors karantän för alla flygpassagerare från andra länder, Vissa har stängt sina gränser nästan helt och hållet.

Med andra ord, internationellt flygresande är kraftigt begränsat på grund av COVID-19.

Det har förts fram ideer om s k immunitetspass, dvs ett dokument som intygar att en person varit smittad och kan uppvisa antikroppar mot COVID-19.

Dilemmat är dock att tillgängliga data från bl a studier i Kina och uttalanden från WHO (25/4) är att det inte finns bevis för att immunitet uppnås med antikroppar och hur länge eventuell immuniteten varar.

I och med detta blir immunitetspass inte praktiskt genomförbart och hållbart över tid, men det finns en annan kompletterande lösning.

1) Inför snabbtest av COVID-19 (dvs kontroll av antikroppar, feber eller andra COVID-19 symptom) inför alla internationella flygresor, dvs både före utresa och hemresa. Det kan bidra till att kontrollera smittspridningen mellan länder.

2) Varje flygpassagerare tvingas genomgå ett s k snabbtest för COVID-19 som genomförs på flygplatsen av behörig personal vid avskiljda områden med testmontrar innan incheckning. Dessa snabbtest tar idag ca 10 minuter för antikroppar, men kommer troligtvis kunna ske snabbare inom en snar framtid (men dessa test är inte 100% säkra).

3) Kostnaden för snabbtestet betalas i förväg av varje flygpassagerare när flygbiljett bokas och betalas, men med fri avbokning eller ombokning av flyg om snabbtestet visar sig vara positivt.

4) Varje flygpassagerare erhåller ett intyg eller stämpel i passet på att vederbörande är positiv eller negativ vid testtillfället.

5) Passagerare som får utslag i snabbtestet (dvs att inte ha antikroppar, men har feber eller andra symptom), får inte checka in och kan således inte resa denna dag, utan får avvakta i karantän tills ett nytt test visar att flygpassageraren är fri från COVID-19.

6) Samma procedur skall givetvis gälla för returresan på alla internationella flygplatser globalt tills det finns ett verksamt COVID-19 vaccin tillgängligt.

Det finns givetvis för- och nackdelar ett snabbtestförfarande vid flygresor:

1) Införandet av ett obligatoriskt snabbtest för COVID-19 innebär att smittspridningen ombord på flygplan och på flygplatser kan minimeras.

2) Det innebär att smittspridningen vid internationellt flygresande kan kontrolleras.

3) Det innebär också att flygresandet kommer att bli kostsammare, vilket kommer att innebära dödsstöten för ‘gratis-biljetter’ som lågprisbolag erbjuder.

4) Det innebär sannolikt att okynnesresandet (t ex weekend- och shoppingresor) minskar.

5) Det innebär också att varje passagerare riskerar att tvingas stanna kvar på resmålet om snabbtestet visar sig vara positivt inför returresan.

6) Detta innebär indirekt att varje flygpassagerare har ett eget ansvar att iaktta s k ‘social distansering’ och beakta andra förebyggande åtgärder under vistelsen på resdestinationen.

7) Detta innebär att det totala flygresandet kommer att vara begränsat under en övergångsperiod tills det finns ett vaccin för COVID-19.

Sammanfattningsvis, immunitetspass verkar idagsläget inte hållbart.

Snabbtestet  är däremot genomförbart, men medför att flygresandet fördyras och kompliceras.

Men snabbtestet är kanske en rimlig väg framåt för att flygbranschen och besöksnäringen skall komma på fötter igen och att alla andra som reser med flyg i tjänsten kan återgå till att utföra sitt arbete igen.

Det finns nog ingen billig eller okomplicerad lösning på internationellt flygresande tills den dagen ett vaccin finns tillgängligt globalt. Men flygbranschen och besöksnäringen kan troligtvis inte invänta detta

Under en övergångsperiod kommer flygresandet att vara allt annat än normalt för dem av oss som regelbundet reser internationellt i tjänsten eller de som vill resa privat som turist.

Det är bara att ‘gilla läget’ och ‘sitta still i båten’.

Oavsett om lösningen för internationellt flygresande blir immunitetspass, snabbtest innan incheckning eller något annan lösning, så finns det ljus i tunneln.

Under tiden minimera risken att utsättas för COVID-19 och undvik bidra till smittspridning.

%d bloggare gillar detta: