Kom ihåg mörkertal och glöm absoluta mått i nyhetsrapporteringen kring COVID-19

Mörkertal som inte beaktas och absoluta mått som används i nyhetsrapporteringen kring antalet döda i COVID-19 ger en missvisande bild av verkligheten.

När det gäller COVID-19 bör var och en komma ihåg att alla siffror som rapporteras i media kring antalet dödsfall har ett s k  mörkertal, dvs det finns flera döda i COVID-19 än de som redovisas i den officiella statistiken.

När det gäller COVID-19 bör var och en komma ihåg att siffror som rapporteras i media kring antalet dödsfall ofta är s k absoluta tal, dvs totalt antal. Dessa kan inte användas vid jämförelse mellan länder, utan då bör s k relativa tal användas, t ex antalet dödsfall i förhållande till ett lands befolkningsmängd (‘per capita’ eller ‘per person’).

COVID-19 har medfört att många människor avlidit och många fler kommer att avlida. På nyheterna talas det om tiotusentals döda i USA, Spanien, Italien, Frankrike och UK, men färre i t ex Belgien. Sverige har relativt få  döda i förhållande till dessa länder, men har samtidigt relativt många i förhållande till grannländer såsom Tyskland, Norge, Danmark och Finland.

Dessa siffror är bedrägliga då de bortser från folkmängden i varje land, dvs per capita eller per miljon invånare som ger en delvis bättre bild.

Nedan ges siffror för den 18/4 i de mest drabbade länderna omräknade så att de går att jämföra med svenska siffror avseende döda i COVID-19 per miljon invånare:

 • Sverige     ca  1.500 st / ca 10 miljoner          = 150

Länder med flest antal döda i COVID-19:

 • USA             ca 38.000 st / ca 328 miljoner       = 116
 • Italien         ca 23.000 st / ca 60 miljoner          = 383
 • Spanien     ca 20.000 st/ ca 47 miljoner           = 425
 • Frankrike  ca  19.000 st / ca 67 miljoner          = 284
 • UK                ca 15,.500 st / ca 67 miljoner          =  231

Men notera följande land:

 • Belgien      ca 5.500 st / ca 11,5 miljoner            = 478 (högt på grund av att landet registrerar även avlidna med tydliga symptom på COVID-19)

Jämförelse med grannländer:

 • Tyskland   ca    4.400 st / ca 83 miljoner          =    53
 • Danmark  ca        346 st / ca  5,8 miljoner         =    60
 • Norge        ca         164 st / ca  5,4 miljoner         =    30
 • Finland      ca           90 st / ca  5,5 miljoner         =    16

Idagsläget ligger alltså dödstalen i Sverige högt över grannländerna, men ligger än så länge långt under länder i södra Europa.

Betänk att när det rapporteras om ca 500 döda per dag i Spanien och ca 600 döda per dag i Italien, så motsvarar dessa siffror ca 100 döda per dag i Sverige, samtidigt som 100 döda i Sverige per dag motsvarar 3.300 döda per dag i USA.

Kom ihåg att Sverige under flera veckor legat på tio-i-topp lista över de länder i världen som har högst antal dödsfall i COVID-19 (officiell statistik), vilket ger en indikation på hur väl den valda strategin varit hittills i förhållande till andra länder i väst.

Notera att alla länders s k officiella statistik när det gäller antalet döda i COVID-19 har ett mörkettal som ofta beror på att enbart de som testat positivt för COVID-19 inkluderas i statistiken över dödsfall.

Detta gäller flertalet länder såsom Italien och Spanien, men också Sverige.

I både Italien och Spanien är mörkertal ett allmänt känt faktum och det förs en intensiv diskussion om  att dödstalen för COVID-19 kommer att behöva justeras kraftigt uppåt i efterhand när beräkningar kan utföras i förhållande till tidigare års dödstal under samma tidsperiod som antalet döda i COVID-19 varit som störst. Det finns exempel på mindre samhällen och städer där fyra till fem gånger fler människor har avlidit än normalt, varav en mindre del enbart registerats som COVID-19.

Kom därför ihåg att alla officiella dödstal i COVID-19 har ett s k mörkertal och att absoluta tal ofta används i nyhetsrapporteringen, istället för relativa tal i förhållande till folkmängd per land. 

Kom dessutom också ihåg att olika länder befinner sig i olika skeden i smittspridningen, som leder till att dödstal kan uppfattas vara höga eller låga idag i ett land jämfört med ett annat, men det är först om några månader som dessa kan ställas i relation till varandra, samtidigt som effektiva behandlingsformer mot de svårast sjuka förhoppningsvis kan finnas tillgängliga.

Sluligen, jämförelser mellan industriländer i t ex Europa med t ex utvecklingsländer i Afrika och Asien bör undvikas som ofta har helt andra ekonomiska och sociala förutsättningar. Det kan vara svårt att jämföra länder i södra och norra Europa som präglas av kulturella olikheter och skillnader i livsstil.

Jämförelser kan därför oftast vara mindre komplexa och mer relevanta om dessa baseras på närliggande länder som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt lika.

Sverige präglas av ‘social distansering’ i många sammanhang i vardagslivet liksom flera grannländer, men länder i södra Europa  präglas istället av ‘social närhet’ i många olika avseenden i vardagslivet. 

Det senare har gett en naturlig grogrund för smittspridningen av COVID-19 i södra Europa, men som bidragit till att länder som Sverige får en mindre explosionsartad smittspridning i samhället.

%d bloggare gillar detta: