Varför kommenterar statsministern en enskild medmänniskas död i COVID-19?

Statsminister Stefan Löfven har helt plötsligt valt att kommentera en enskild människas död i Sverige vid namn på grund av COVID-19.

Det är föga statsmannamässigt.

‘Allas lika värdighet’ borde vara självklart för statsministern, även i stunder av dödsfall på grund av COVID-19.

Det återspeglar en avsaknad av respekt och medmänsklighet för alla andra som avlidit på grund av COVID-19.

Statsministern har givetvis inte tidigare kommenterat var och en av dem som avlidit på grund av COVID-19 på t ex äldreboenden med namn, då han inte kan eller bör göra detta.

Men alla dessa dödsfall i COVID-19 kan indirekt ha orsakats av regeringens och Folkhälsomyndighetens slapphet och feghet att i tid kräva strikta regler och rutiner för anhöriga och personal gällande t ex  besök, hygien och skyddsutrustning.

Statsministern säger ”…för allmänheten blev han nu ett ansikte för de människor som avlider…”, men han bortser från att hälften av alla dödsfall  hittills har skett på äldreboenden. Det ger en indikation på statsministern syn på ‘allas lika värdighet’, då han inte gett alla dessa människor ett ansikte.

Obehagligt hyckelri som inte är förenligt med rollen som statsmimister.

Statsministern sänder onekligen ett kallt budskap till de som bott på äldreboenden och avlidit. Deras värdighet förbises.

Det finns ingen som helst anledning till varför statsministern skall kommentera enstaka individers död i COVID-19 och dess framfart i samhället om det inte är en annan regeringschef som blir sjuk eller avlider.

Statsministern skall vara statsminister och inte uttrycka enskild sorg offentligt, utan skall i varje läge omfatta alla som avlider av COVID-19, dvs enligt devisen ingen nämnd, men ingen glömd!

Statsministern borde visa respekt för ‘allas lika värdighet’ och inte särskilja mellan den ena eller den andra i rollen som statsminister.

Statsministerns prat om ‘allas lika värde’ framstår som cyniskt, då ‘allas lika värdighet’ inte längre verkar gälla för COVID-19.

Statsministern borde rannsaka sig själv.

 

%d bloggare gillar detta: