FHM hanterar vetenskaplig osäkerhet kring COVID-19 med ovetenskaplig självsäkerhet och lekmannamässig närsynthet

Folkhälsomyndigheten (FHM) hanterar vetenskaplig osäkerhet kring COVID-19 med ovetenskaplig självsäkerhet och lekmannamässig närsynthet.

FHMs s k strategi är enligt statsepedemiolog Tegnell genomarbetad trots att forskarsamhället under ett par månaders tid fört fram allvarlig kritik. I samma andetag vägrar Tegnell att redovisa vilka data och metoder som strategin bygger på.

Forskarsamhället brukar avkräva transparens av forskare för att kunna bedöma kvaliteten på forskningsresultat: 

  • Ett krav i vetenskapliga sammanhang är att redovisa vilka metoder, data och analyser som ligger till grund för resultat och slutsatser, så att andra forskare kan bedöma om deras giltighet och tillförlitlighet (s k peer review).
  • Ett annat krav som ställs är att forskningsresultat ställs i relation till andra forskningsresultat (dvs nationellt och internationellt) för att verifiera relevans och nytta.
  • Ett tredje krav som ställs på studier är att begränsningar redovisas i syfte att påvisa svagheter och tillkortakommanden.

FHM uppfyller inga av dessa basala krav i sin redovisning av vald s k smittspridningsstrategi, utan det är alltför mycket ‘hokus pokus’ . Kritiken som framförs från forskarsamhället framstår som välgrundad.

Kritiska forskare efterfrågar insyn och samarbete då deras beräkningsmodeller pekar en oroväckande utveckling med tusentals döda.

Det finns redan tydliga indikationer på katastrofsiffror där Sverige kommer att ligga högt över andra liknande länder som valt kraftfulla åtgärder för att få kontroll över smittspridningen och vinna tid tills effektiva behandlingsformer och vaccin kan finnas tillgängliga.

Idagsläget (15/4) är antalet bekräftade döda av coronavirus ca 1000 enligt FHM med ett stort mörkertal bestående av människor som avlider med coronasymtom, men som inte blivit testade och därmed inte ingår i denna statistik.

Sverige har under flera veckor legat på en föga smickarande tio-i-topp lista globalt över antalet döda per miljon invånare. Det är bekymmersamt att Sverige alltmer avlägsnar sig i antalet döda från närliggande industriländer på denna lista, såsom Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

På de dagliga presskonferenserna ger FHM inga tydliga besked om vad strategin baseras på för forskningsdata, utan en strid ström av oprecisa kommentarer förmedlas och oprecisa svar ges gång på gång på frågor som ställs.

Det skall dock påpekas att flertalet frågor från närvarande journalister vid dessa presskonferenser är föga kritiska, utan simpla och naiva utan förståelse för vad COVID-19 egentligen handlar om. Det ställs heller inga kritiska följdfrågor till FHM, utan påståenden kan göras utan att stöd för dessa avkrävs.

FHM flyttar hela tiden fokus bort från allvarlig kritik som finns i forskarsamhället rörande vilka forskningsdata och metoder myndigheten baseras sin strategi på.

Kritik viftas bort som felaktig och missvisande trots att kritiker gång på gång påpekat att FHM inte har stöd för sina uttalanden hos t ex Världshälsoorganisationen (WHO), EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

FHM uppvisar ingen vetenskaplig ödmjukhet och förmåga till självkritik, utan slingrar sig med ovetenskapliga bortförklaringar och vilseledande påståenden för att flytta bort fokus från fden allvarliga kritik som finns i forskarsamhället.

Vetenskaplig osäkerhet kan inte bemötas med ovetenskaplig självsäkerhet som bortser från forskningsfronten internationellt.

Forskningsfronten när det gäller COVID-19 förändras snabbt och lärdomar om denna borde beaktas och hanteras seriöst utan skygglappar och prestige, vilket FHM inte verkar klara av som myndighet.

FHMs generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell har tyvärr gjort alltför många felaktiga uttalanden om COVID-19 som underminerat trovärdigheten för myndigheten.

FHM har uppenbara svårigheter att följa forskningsfronten när den förändras, utan hävdar ofta att den inte stämmer trots att FHM inte kan redovisa stöd för att så inte är fallet.

 

 

%d bloggare gillar detta: