Sverige präglas av ‘social distansering’ och inte av Folkhälsomyndighetens urvattnade rekommendationer

Folkhälsomyndigheten (FHM) framhåller gärna att deras åtgärder hittills haft effekt för att hålla ner smittspridningstakten av coronaviruset i det svenska samhället trots att myndigheten egentligen inte vidtagit några PROAKTIVA åtgärder (på förhand) alls, utan allt verkar ske REAKTIVT (i efterhand).

FHMs s k rekommendationer (eller råd/riktlinjer) framstår dessutom som tandlösa, då det inte finns sanktioner mot de som bryter mot dessa. FHMs påverkan på utvecklingen kring coronaviruset är nog i skrivande stund marginell.

Det är snarare gängse normer och beteenden som ofta genomsyrar det svenska samhället, och att var och en ute i samhället vidtagit proaktiva förändringar i vardags- och arbetslivet oberoende av FHMs s k rekommendationer.

Förklaringarna till att Sverige följer en annat smittspridningsmönster än i t ex Italien och Spanien är flera och som har lite att göra med FHM reaktiva ledarskap eller reaktiva åtgärder.

I Sverige har ett livsstilsmönster utvecklats som i mångt och mycket präglas av ‘social distansering’ bestående av normer och beteenden där människor dessutom ofta ‘tar det säkra före det osäkra’, vilket skiljer sig från många andra länder.

Här följer några faktorer som kan bidra till att förklara smittspridningsutvecklingen till dags dato i det svenska samhället och som underminerar argument om att FHMs rekommendationer haft avgörande effekt:

1. Andelen ensamhushåll är bland den högsta i världen.

2. Generations- eller släktboende där föräldrar och deras barn bor tillsammans med t ex mor- och farföräldrar, syskon och/eller kusiner är relativt sätt få  i det svenska samhället jämfört med andra länder.

3. Utflyttade barn besöker inte regelbundet sin föräldrar eller mor- och farföräldrar..

4. Många människor har sina dagliga sociala och därmed fysiska kontakter med andra i huvudsak på sina arbetsplatser.

5. Kontakt mellan människor sker oftast med en verbal hälsning utan kroppskontakt och ofta på behörigt avstånd, men där kroppskontakt kan vara vanligt i andra länder där hälsningar sker med kramar eller pussar på kinderna.

6. En stor del av befolkningen är inte trångbodda som i många andra länder.

7. En stor del av befolkningen lever vanligtvis med social distansering som norm medan andra länder har helt andra beteendemönster.

8. Många läser internationella nyheter och anpassar sig därefter samt är försiktiga och förutseende i avsaknad av tydliga riktlinjer från myndigheter och regering.

9. Företag och organisationer har vidtagit proaktiva åtgärder (t ex distansarbete) innan FHMs s k rekommendationer kommunicerades.

10. Företag och organisationer har tvingats minska eller stänga ner sina verksamheter bland annat på grund av de proaktiva åtgärder som människor vidtagit såsom att undvika i situationer med folksamlingar i begränsade utrymme (t ex restauranger och biosalonger)

11. Andras länders verksamheter har stängts ner som i sin tur tvingar verksamheter i Sverige att stänga ner då leveranser av material och komponenter inte kan ske (t ex inom svensk industriverksamhet).

12. Det finns troligtvis ett utbrett proaktivt tänkande hos många i det svenska samhället som tillämpas i olika situationer, framför allt när kris eller hot gör sig påminda i vardagslivet. Detta gäller nog både människor och företag samt organisationer som ser om sin tillvaro i tid.

LIstan kan säkert göras längre, men det som FHM bortsett från och tills nyligen blev varse om är att alla som bor i Sverige inte passar in på dessa punkter utan lever enligt helt andra normer och beteenden.

Det har visat sig, föga överraskande, att det finns en utbredd smittspridning i  några invandrartäta bostadsområden som inneburit högre dödstal och troligtvis många fler coronasmittade.

Föga överraskande infördes inga kraftfulla PROAKTIVA åtgärder, så att människor i dessa områden som befinner sig på ett mentalt avstånd från majoritetssamhällets normer och beteenden kunde inse allvaret med den smittsamhet besitter och allvarliga konsekvenser som coronaviruset kan medföra..

Man kan bara hoppas att den sociala distansering som naturligt finns inbäddad i det svenska samhället och andra normer samt beteenden kan bidra till att mildra antalet allvarligt drabbade och döda på grund av corona-viruset.

Trots FHMs flathet, senfärdighet och feghet att agera proaktivt präglas Sverige av ‘social distansering’ och människor väljer ofta ‘det säkra före det osäkra’ oavsett myndighetens urvattnade rekommendationer.

Alldeles för många gånger under denna coronaviruskris har FHM sagt en sak en dagen, för att nästa dag ändra sig.

Ett tydligt tecken på obefintlig framförhållning och NOLL koll på läget, men hur skall FHM ha kontroll när de inte säkerställt att ha rätt utrustning på plats i tid, så att t ex skyddsutrustning och masstester kunnat genomföras och på så viss smittspåra effektivt.

I skrivande stund verkar Norge fått kontroll på sin situation med en reproduktionskvot på 0,7.

Ett tal under ETT gör att smittspridningen dör ut.

FHM har väl i vanlig ordning inga faktaunderlag om gällande reproduktionskvot i Sverige.

Myndigheten har ju konstant visat sig ovillig att redovisa vilka data vald strategi och reaktiva åtgärder bygger på.

FHM har ju knappast visat sig stå för PROAKTIVT LEDARSKAP och PROAKTIVA ÅTGÄRDER.

 

%d bloggare gillar detta: