Den humanitära stormakten och politiskt korrekthet visar sina fula trynen

Den humanitära stormakten och politisk korrekthet medverkar, istället för att motverka med full kraft, att oskyldiga människor dör av COVID-19 och till råga på allt ställs ingen tills svars i varken regering eller myndigheter.

Alla skjuter ansvaret ifrån sig och istället läggs ansvaret på den enskilda individen, organisationen och näringsidkaren.

Fortsätt läsa Den humanitära stormakten och politiskt korrekthet visar sina fula trynen

COVID-19: Ett förlorat liv är borta för alltid – att inte ‘köpa sig’ tid är en skandal utan motstycke

Ett förlorat liv är borta för alltid.  Det är oåterkalligt. Det är ett slut utan återvändo. 

Ett centralt argument mot dödsstraff är att en oskyldig människa kan bli avrättad. Det går inte att vrida tillbaks klockan till före avrättningen av den oskyldige och få det ogjort.

Sveriges dödstal är skrämmade skyhöga i förhållande till jämförbara grannländer, såsom Danmark, Finland och Norge.

Sveriges dödstal (2.335) när det gäller oskyldiga människor är idag (28/4) per capita x gånger fler enligt följande:

         6.5 x Finland

         6,1 x Norge

         3,1 x Danmark

Att regering och myndigheter inte valt att ‘köpa sig’ tid som grannländerna (och andra) är en skandal utan motstycke i nutid. Att skicka oskyldiga människor i döden borde vara otänkbart och dessutom straffbart.

Fortsätt läsa COVID-19: Ett förlorat liv är borta för alltid – att inte ‘köpa sig’ tid är en skandal utan motstycke

Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning

Hur ser framtiden ut för internationellt flygresande? Det kommer sannolikt att vara annorlunda under en längre tid, t ex få flighter, få flygresenärer, utökade hälsokontroller på flygplatser, mer tidskrävande flygplatsrutiner, dyrare flygbiljetter m m, men det finns ljus i tunneln.

Fortsätt läsa Glöm immunitetspass på flygresor – inför istället snabbtest för COVID-19 innan incheckning

Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten

Allt som sägs och görs kring COVID-19 kan ha en baksida som inte alltid synliggörs eller tydliggörs för allmänheten.

Vems mamma, pappa, mor- eller farförälder har hittills sållats bort eller kommer sållas bort från livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser?

Jo, den s k ‘flacka kurvan’ som statsepidemiolog Tegnell ofta lyfter fram vid presskonferenser och i intervjuer handlar till syvende och sist om vem som har sållats bort eller kommer sållas bort från användningen av livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Folkhälsomyndigheten (FHM) med Tegnell i spetsen pratar ofta om den s k ‘flacka kurvan’ i ett diagram när det gäller bekräftade coronafall med koppling till sjukvårdskapaciteten (‘horisontell linje’ som speglar max vårdkapacitet) med fokus på livsavgörande sjukhusvård och intensivvårdsplatser.

Den ‘flacka kurvan’ i förhållande till den ‘horisontella linjen’ som förmedlas ger en skenbart positiv bild av vårdkapaciteten i Sverige.

Men den ‘flacka kurvan’ är intetsägande och dessutom vilsledande.

Fortsätt läsa Den ‘flacka kurvan’ à la Tegnell är intetsägande och vilseledande – en illusion och falsk bild av verkligheten

COVID-19 och ‘HEHE’-klubben: Experter har fel och lekmän blir experter

Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten (FHM), den nuvarande statsepidemiologen och en före detta statsepidemiolog  är resultatet  av den kunskapsmässiga inavel och kompetensmässiga dränering som uppstår när okunniga och inkompetenta politiker utser myndighetschefer genom politiska tillsättningar i en anda av elitism och nepotism.

Förakt mot kunskap och kompetens har nedvärderats och reducerats till personliga nätverk mellan politiker, ex-politiker och politruker.

Denna trio av tre äldre herrar personifierar och synliggör personer som tillhör den s k ‘HEHE-klubben’,

Det är en klubb för inbördes beundran bestående av personer som tror sig veta allt och dessutom veta bättre än alla andra. De är sällan lyhörda och ödmjuka, utan ger självsäkra och tvärsäkra JA eller NEJ på frågor.  De hävdar saker som saknar stöd och tillämpar härskartekniker mot kritiker.

‘Hehe…!’ Fortsätt läsa COVID-19 och ‘HEHE’-klubben: Experter har fel och lekmän blir experter

Kom ihåg mörkertal och glöm absoluta mått i nyhetsrapporteringen kring COVID-19

Mörkertal som inte beaktas och absoluta mått som används i nyhetsrapporteringen kring antalet döda i COVID-19 ger en missvisande bild av verkligheten.

När det gäller COVID-19 bör var och en komma ihåg att alla siffror som rapporteras i media kring antalet dödsfall har ett s k  mörkertal, dvs det finns flera döda i COVID-19 än de som redovisas i den officiella statistiken.

När det gäller COVID-19 bör var och en komma ihåg att siffror som rapporteras i media kring antalet dödsfall ofta är s k absoluta tal, dvs totalt antal. Dessa kan inte användas vid jämförelse mellan länder, utan då bör s k relativa tal användas, t ex antalet dödsfall i förhållande till ett lands befolkningsmängd (‘per capita’ eller ‘per person’).

Fortsätt läsa Kom ihåg mörkertal och glöm absoluta mått i nyhetsrapporteringen kring COVID-19

Varför kommenterar statsministern en enskild medmänniskas död i COVID-19?

Statsminister Stefan Löfven har helt plötsligt valt att kommentera en enskild människas död i Sverige vid namn på grund av COVID-19.

Det är föga statsmannamässigt.

‘Allas lika värdighet’ borde vara självklart för statsministern, även i stunder av dödsfall på grund av COVID-19.

Det återspeglar en avsaknad av respekt och medmänsklighet för alla andra som avlidit på grund av COVID-19. Fortsätt läsa Varför kommenterar statsministern en enskild medmänniskas död i COVID-19?

FHM hanterar vetenskaplig osäkerhet kring COVID-19 med ovetenskaplig självsäkerhet och lekmannamässig närsynthet

Folkhälsomyndigheten (FHM) hanterar vetenskaplig osäkerhet kring COVID-19 med ovetenskaplig självsäkerhet och lekmannamässig närsynthet.

FHMs s k strategi är enligt statsepedemiolog Tegnell genomarbetad trots att forskarsamhället under ett par månaders tid fört fram allvarlig kritik. I samma andetag vägrar Tegnell att redovisa vilka data och metoder som strategin bygger på.

Forskarsamhället brukar avkräva transparens av forskare för att kunna bedöma kvaliteten på forskningsresultat: 

Fortsätt läsa FHM hanterar vetenskaplig osäkerhet kring COVID-19 med ovetenskaplig självsäkerhet och lekmannamässig närsynthet

Sverige präglas av ‘social distansering’ och inte av Folkhälsomyndighetens urvattnade rekommendationer

Folkhälsomyndigheten (FHM) framhåller gärna att deras åtgärder hittills haft effekt för att hålla ner smittspridningstakten av coronaviruset i det svenska samhället trots att myndigheten egentligen inte vidtagit några PROAKTIVA åtgärder (på förhand) alls, utan allt verkar ske REAKTIVT (i efterhand).

FHMs s k rekommendationer (eller råd/riktlinjer) framstår dessutom som tandlösa, då det inte finns sanktioner mot de som bryter mot dessa. FHMs påverkan på utvecklingen kring coronaviruset är nog i skrivande stund marginell.

Det är snarare gängse normer och beteenden som ofta genomsyrar det svenska samhället, och att var och en ute i samhället vidtagit proaktiva förändringar i vardags- och arbetslivet oberoende av FHMs s k rekommendationer.

Förklaringarna till att Sverige följer en annat smittspridningsmönster än i t ex Italien och Spanien är flera och som har lite att göra med FHM reaktiva ledarskap eller reaktiva åtgärder.

I Sverige har ett livsstilsmönster utvecklats som i mångt och mycket präglas av ‘social distansering’ bestående av normer och beteenden där människor dessutom ofta ‘tar det säkra före det osäkra’, vilket skiljer sig från många andra länder.

Här följer några faktorer som kan bidra till att förklara smittspridningsutvecklingen till dags dato i det svenska samhället och som underminerar argument om att FHMs rekommendationer haft avgörande effekt:

Fortsätt läsa Sverige präglas av ‘social distansering’ och inte av Folkhälsomyndighetens urvattnade rekommendationer

Sparka generaldirektörerna för FHM och MSB samt statsepidemiologen!

Jag är en lekman inom epidemiologi, men efter gårdagens kalldusch om att hundratals personer (troligtvis ett mycket stort mörkertal) på äldreboenden smittats av COVID-19 – Corona Virus Desease (inte bara i Stockholm, utan i många kommuner runt om i landet), borde både generaldirektör Johan Carlson (JC) på Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell (AT) på samma myndighet avsättas med omedelbar verkan av regeringen.

JC och AT har tillsammans det yttersta ansvaret för myndighetens agerande när det gäller vald strategi för smittspridning av COVID-19 i det svenska samhället. Regeringen har sitt ansvar också som kommer att ställas tills svars i takt med att utvecklingsförloppet kommer att granskas och vilka beslut om åtgärder som fattats eller borde fattats.

JC och AT har gång på gång under flera veckor hävdat att myndighetens strategi baseras på stor smittspridning för att uppnå s k flockimmunitet. Högsta prioritet har hela tiden varit  att riskgrupper därmed måste skyddas. 

JC och AT har trots denna ensidiga prioritering inte medverkat till att förebyggande och tvingande åtgärder vidtagits för att skydda riskgrupper, t ex strikta besöksrestriktioner och strikta krav på skyddsutrustning och handhavanderutiner för personal på äldreboenden.

Deras strategi var ett luftslott som inte hade en bakomliggande genomförandeplan, utan strategin föll ihop som ett korthus.

Vi är många i samhället som nu är mycket oroliga och rädda för vad som kan komma att ske på bred front. Kommer deras underlåtenhet att skydda riskgrupper att förändra befolkningsdemografin på kort tid?

Fortsätt läsa Sparka generaldirektörerna för FHM och MSB samt statsepidemiologen!