Beredskapen är INTE god för att möta coronavirusets risker och faror

Obehagligt att se hur bristen på handling är monumental när alla andra länder i närområdet agerar kraftfullt så bryr sig regering och myndigheter i Sverige inte om den enorma risk och fara som befolkningen håller på att utsättas för genom coronaviruset
I t ex Spanien finns ingen agenda att dölja riskerna eller faran med coronaviruset utan riskerna och faran lyfts fram i varje nyhetssändning sedan flera veckor. Premiärministern talar och ger instruktioner nästan varje dag i direktsändning.
Snacka om upp- och nervända världen i Sverige där statsministern säger att regeringen är redo på instagram…
…fullständigt löjeväckande!!!

Här talar man om den oerhörda risk som det innebär om sjukvårdsapparaten  brakar samman. Allt mänskligt lidande som kan drabba äldre och andra riskgrupper samt deras anhöriga. Alla läkare, läkarstudenter och sjuksköterskor (inkl pensionerade) oavsett deras specialitet kan kallas in till tjänstgöring. Planerade icke livshotande eller nödvändiga operationer ställs in i syfte att frigöra resurser.
Fabriker och lokaler inklusive företag med relevant produktionsapparat kan tas över av regeringen i syfte att omorganisera produktionsprocesser och varuflöden. Allt ligger förbrett och premiärminstern har tydligt och klart talat om detta i förväg.
Det görs massor med förberedelser, såsom iordningsställande av tusentals sängplatser och omlokalisering av utrustning för bästa möjliga utnyttande.
I Sverige finns uppenbarligen inga konkreta planer att möta det som komma skall, utan de flesta människor verkar tro att det löser sig av sig själv och tror att beredeskapen är god… 
…att beredskapen är god sades redan under andra världskriget av den dåvarande statsministern Per Albin Hansson, men det fanns INGEN beredskap överhuvudtaget.
Att historien upprepar sig är inte förvånande, tyvärr.
Regeringen vågade inte ens fatta beslut om skolor skall stängas eller inte, utan det ansvaret skall varje huvudman (rektor) ta ansvar för som varken har tid eller kompetens att fatta denna typ av beslut.
Allt handlar om att regeringen och myndigheter ställer ekonomiska världen mot mänskligt lidande, och  där de prioriterar bort människors väl och ve, dvs nedprioriterar mänskligt lidande och död.
Att det dessutom är en socialdemokratisk statsminister som säger att beredskapen är god är nog illustrativt för det förfall som partiet genomgått. Då pratar jag om det parti som byggde Sverige till ett föregångsland, men som numera bidrar till att rasera allt, bit för bit.
Men det är också  oroande att inget annat parti utanför regeringssamarbetet heller sätter ner foten och pekar med hela handen. De verkar inte våga utan fegar ur. Alla lider av närsynthet och saknar därmed överblick och förmåga att förstå riskerna och faran som väntar runt hörnet.
Helt plötsligt är allt tal om internationell samverkan och solidaritet som bortblåst där Sverige vägrar vara i takt med andra länders ansträngningar för att reducera risker och faror. Sverige riskerar att underminera och förlänga spridningscyklen av coronaviruset i andra länder som infört drastiska åtgärder för att förkorta och mildra dess spridning.
Att experimentera med ett lands befolkning borde vara otänkbart, men att som det verkar vilja smitta människor medvetet med coronaviruset för att bygga s k flockimmunitet över tid borde vara otänkbart, när detta är en strategi som inte är internationellt vedertagen.
Det innebär att Sverige ställer sig vid sidan av internationell samverkan och solidaritet, utan skor sig på andras länders uppoffringar. Det är kanske inte så konstigt när ekonomiska hänsynstaganden prioriteras av Sveriges regering och dess myndigheter på bekostnad av mänskliga sådana.
%d bloggare gillar detta: