Greta och ‘Greta’-rörelsen – media präglas av flockbeteende och skygglappar

Gretas framfart i världen saknar nog motstycke när det gäller klimataktivism.

Den kan nog sammanfattas i ett ord:  ‘halleluja’.

Hennes framfart från ingenstans är dock svårförklarlig. Hon är dessutom inte den första unga kvinnan som fått tala i FN om sin klimataktivism (se t ex Severn Cullis-Suzuki, 1992; Brittany Trilford, 2012) som tämligen omgående försvann i det dolda.

Det är problematiskt att media rapporterar ensidigt om Gretas engagemang och handlingar, men inte rapporterar om vad som möjliggjort och möjliggör hennes klimataktivism.

Det är också beklagligt att media inte rapporterar om andra unga människor som är minst lika eller mer engagerade i sin klimataktivisim, men som inte lever i västvärlden.

Ett genuint klimatengagemang från en väldigt ung människa är Licypriya Kangujam. Varför lyfts inte hon till skyarna, då hennes engagemang är mer långtgående och personligt krävande i jämförelse med Greta. Denna unga flicka framför dessutom kritik mot media för att hon kallas ‘the Greta of India’, trots att Licypriya enligt egen utsago började med sin klimataktivism före Greta.

Media präglas av flockbeteende och skygglappar.

Det ställs få eller inga kritiska frågor i mainstream-media. Det är snarare alternativ-media och bloggare som ställer de kritiska frågorna och belyser Greta och ‘Greta’-rörelsen,

Det saknas en allsidig kritisk granskning av ‘Greta’-rörelsen.

Det är uppenbart att Greta inte är ensam. Det väcker frågor om vem eller vilka som finns i kulisserna.  Det finns många oklarheter kring ‘Greta’-rörelsen som hittills inte synliggjorts tillräckligt. Den kritiska frågan är varför denna granskning inte skett ännu i mainstream-media?

Avsaknaden av transparens  är bekymmersam och riskerar att slå tillbaka mot  det som verkar vara Gretas drivkraft, nämligen övertygelsen om en snar klimatkollaps.

Detta representerar dock ett domedagsscenario som är föga konstruktivt och än mindre rationellt. Det saknar dessutom stöd i gängse forskning, utan återspeglar prognoser med betydande osäkerhet som inte har tillfredsställande förklaringsgrad.

Bristen på kritisk granskning gällande ‘Greta’-rörelsen kan få motsatt effekt när det gäller människors klimat- och miljöengagemang om det visar sig att Greta används som en marionett av bakomliggande krafter som kan ha en agenda som styrs av särintressen eller andra intressen än just enbart miljö och klimat.

Det finns enorma pengar att tjäna på temat att ‘världen håller på att gå under’ om man t ex investerar i produkter och tjänster som sägs bidra till att förhindra en s k klimatkollaps. Det finns sannolikt ett bakomliggande maktspel av både politisk och affärsmässig karaktär som driver dagens klimataktivism.

Gretas engagemang verkade inledningsvis vara genuint och äkta, men samtidigt framstår mycket av det hon säger eller skriver på sociala medier och hur hon agerar på senare tid som alltför tillrättalagt och planerat samt redigerat av andra i hennes omgivning.

Det är uppenbart att Greta kan försvinna lika snabbt som hon dykt upp som hennes föregångare. Den kritiska frågan är vem av makthavare och världsledare som lyssnar på henne egentligen?

Deras uppmuntrande ord framstår mer som en läpparnas bekännelse i en anda av politisk korrekthet.

Hennes engagemang hamnar i bakgrunden och istället blir *Greta’-rörelsen något som har lite eller inget att göra med Greta.

Detta riskerar spä på tvivel kring allt det som Greta och ‘Greta’-rörelsen säger sig stå för när det gäller klimataktivism.

Media präglas i detta avseende av ett klandervärt flockbeteende med tillhörande skygglappar gällande Greta och ‘Greta’-rörelsen där kritisk granskning lyser med sin frånvaro.

 

%d bloggare gillar detta: