Greta borde inte låta sig charmas av superkändisars klimatengagemang

Den ena superkändisen efter den andra tar gärna tillfället i akt att hylla och lysa ihop med Greta på sociala medier och i olika andra sammanhang, men det ställs få kritiska frågor till dessa superkändisar om deras eget personliga engagemang och leverne i vardagen.

Lever dessa superkändisar som de förespråkar att andra skall leva efter eller fortsätter de som vanligt med en många gånger större miljöpåverkan än vanliga människor?

Dessa superkändisar flyger ofta kors och tvärs runt jorden i privatjets. De har ofta stora energislukande hem. De har dessutom inte bara ett hem utan ofta flera. De har ofta flera bilar, kanske båtar och stora sådana. De har ofta stora volymer av kläder, och skor m m.

Att en superkändis har en elbil eller äter vegetariskt är knappast ett mått på att vara klimatsmart i sitt leverne, utan helhetsbilden borde beaktas. Deras livsstil kan vanligtvis inte ses som särskilt klimatsmart.

Superkändisars gillande av Greta framstår som hyckleri och borde ifrågasättas. Greta och hennes rådgivare borde kanske själv ställa kritiska frågor till dessa hyllande och stöttande superkändisar på deras konton på sociala medier för att sålla ut dem som verkligen lever som de förespråkar gällande klimatengagemang och de som har en annan baktanke.

Greta har visat sig vara orädd och fört fram kritik i andra sammanhang när det gäller politiker och ledare. Hon borde ställa dessa superkändisar mot väggen och avkräva dem svar på hur deras leverne i vardagen är i förhållande till vanliga människor innan hon och hennes krets av rådgivare låter sig ‘utnyttjas’.

Greta har blivit en symbol för gräsrotsaktivism gällande klimatengagemang som spridit sig runt om i världen, men denna aura kan snabbt förändras om hon  låter sig charmas av dessa superkändisars gloria.

Det är förståeligt att hon uppskattar uppmuntrade ord och stöd från superkändisar samt fototillfällen med dem, men här borde hennes rådgivare vara mer försiktiga och återhållsamma när det gäller att bekräfta i många fall skenbar uppskattning eller snarare renordlat hyckleri.

Greta borde ställa superkändisar mot väggen gällande deras s k klimatengagemang och klimatsmarta levene i vardagen innan hon accepterar deras stöd och låter sig förknippas med dem. 

Symbolvärdet av foton på sociala medier med föga klimatsmarta superkändisar  kan svärta ner äktheten och trovärdigheten i Gretas klimatengagemang.

Det kan till och med vara vändpunkten på Gretas symbolvärde som klimataktivist på gräsrotsnivå, vilket hon i realiteten redan lämnat bakom sig.  Allt hon sagt och gjort på sistone indikerar att gräsrotsaktivismen hamnat i skymundan.

Greta närmar sig nog ett vägskäl där hon måste välja mellan att vara Greta – gräsrotsaktivisten – eller Greta som gick vilse i takt med tilltagande berömmelse. 

Faktum är att Greta redan har utnyttjats för att kunna segla över Atlanten som visat sig vara långt ifrån ett klimatsmart val. Hennes resa tiillbaka över Atlanten är också ett pr-jippo där hon utnyttjas av andra åter igen.

En kritisk fråga som inte ställts till Greta är varför hon inte valt att delta via videokonferens i FN eller det som skulle bli COP25 i Chile, istället för att bidra till klimatpåverkan genom sitt resande.

Hennes förhållningssätt på resande har dessutom visat sig vara beroende av andra som inte vanliga människor kan åtnjuta. Därmed framstår hennes resande som anmärkningsvärt egoistiskt. Hennes indirekta påverkan på miljön är dessutom stor. Hon kan och vill uppenbarligen resa jorden runt, men andra har inte den förmånen att få det betalt av andra.

Greta framstår tyvärr alltmer präglad av naivitet och dubbelmoral som dessutom omges av tveksamma rådgivare. Helhetsperspektivet på hennes aktivism saknas och påvisar en orättfärdig okunnighet när det gäller den påverkan som vi alla har indirekt genom vårt leverne.

Att hävda sitt klimatengagemang har också ett pris, vilket Greta inte verkar vara villig att betala för att bibehålla sin gräsrotsaktivism.

Greta behöver inte resa för att delta – det finns tekniska lösningar som löser detta.

Att vara en förebild innebär också uppoffringar för att bevara trovärdighet och äkta engagemang.

 

 

%d bloggare gillar detta: