Förödande bortförklaringar av politiker och myndighetschefer: ”…vi har varit naiva…” – ”…vi skall se över våra rutiner…”

Tar politiker och myndighetschefer i den offentliga sektorn ansvar?

Det gängse svaret från politiker när deras beslutsfattande lett fram till betydnade tillkortakommanden är: : ”…vi har varit naiva…”.

‘Vi’ är att kollektivt skuldbelägga alla politiker, trots att de oftast funnits politiker inom samma parti eller hos andra som tidigt påtalat faror eller brister i politiska beslut. Det hade varit klädsamt att erkänna sin egen dumdristighet och brister.

Det gängse svaret från myndighetschefer i den offentliga  sektorn när fel och brister kommer upp till ytan är: ”…vi skall se över våra rutinerna...”. 

Det hade varit klädsamt att avgå på egen begäran och ägna sitt yrkesverksamma liv till något annat som kräver mindre ansvarstagande, men så sker givetvis inte idag, utan de belönas istället med fortsatt förtroende eller en ny chefsposition.

Det finns ju uppenbara exempel på politiker och myndighetschefer (ingen nämnd, men ingen glömd!) som år efter år utmärkt sig genom inkompetens,  oansvarighet och okunnighet, men som tillåtits fortsätta år efter år.

Detta kan sannolikt förklaras av politisk nepotism som i förlängningen skadar tilltron till det demokratiska styrelseskicket. Vanligt folk straffas för små förseelser, men politiker och myndighetschefer går fria trots att de kan ha åsamkat betydande ekonomiska och sociala kostnader för samhället.

Är detta att ta ansvar?

Knappast!

Ansvar borde innebära att politiker och myndighetschefer tar ansvar innan fel och brister uppstår, istället för när de först blivit påtalade offentligt.

Med ansvar kommer politikers och myndighetschefers ansvars att ligga ett steg före händelseutvecklingen (proaktivt), inte ett steg efter (reaktivt). 

Tyvärr finns det idag inget ansvarsutkrävande av politiker och myndighetschefer. Ämbetsmannaansvaret försvann på 70-talet, så det finns inga påföljder när politiskt beslutsfattande och myndighetsbeslut visar sig vara ekonomiskt och socialt skadliga för människor och samhället i stort.

%d bloggare gillar detta: