Mainstreamedia borde läsa alternativmedia

Det räcker att under kort tid läsa artiklar publicerade i olika ‘alternativmedia’ på nätet för att få en inblick i de brister som nyheter i ‘mainstreammedia’ innehåller.

Ett tips vore att ‘mainstreammedia’ läste ‘alternativmedia’, vilket de troligtvis gör i smyg. ‘Alternativmedia’ agerar som ‘djävulens advokat’. Det sker dessutom helt och hållet gratis!

Även om ‘mainstreammedia’ läser ‘alternativmedia’ verkar deras lärdomar från dessa obefintliga. Om de förstått innebörden av den effekt ‘avslöjanden’ i ‘alternativmedia’ har på förtroendet när det gäller ‘mainstreammedia’ borde de agerat för länge sedan.

Men det verkar som om presstödet bidrar till att en ‘skyddad verkstad’ kan bedrivas, utan att det får konsekvenser på ‘mainstreammedias’ verksamhet. Framförallt mildrar presstödet de ekonomiska konsekvenserna av successivt minskade intäkter i ‘mainstreammedia’.

Det är en form av konstgjord andning som inte bådar gott inför framtiden. Om ‘alternativmedia’, med oftast mycket begränsade resurser, kan synliggöra brister i nyhetsrapporteringen, borde ‘mainstreammedia’, med betydligt större resurser inklusive presstöd, kunna säkerställa objektivitet och opartiskhet, i förlängningen rapportera sanna och relevanta nyheter.

‘Mainstreammedias’ kontrollrutiner i syfte att säkerställa objektivitet och opartiskhet i nyhetsrapporteringen är uppenbart otillräckliga.

En kritisk fråga är om viljan finns att göra dessa kontrollrutiner tillräckliga eller om det är en del av s k ‘agendasättande’ journalistik’?

Oavsett svaret på denna fråga är det lika illa när det gäller ‘mainstreammedias’ viktiga roll i samhället att vara den tredje statsmakten, dvs att granska regeringen och riksdagen. Detta är en roll som ‘alternativmedia’ verkar ta på ett störra allvar än ‘mainstreamedia’, som ägnar tid och resurser till att granska nedåt (medborgare) istället för uppsått. (makten och dess makthavare).

Det framstår som en ond cirkel som ‘mainstreammedia’ verkar oförmögna att hantera på egen hand.

‘Alternativmedia’ hade i mångt och mycket inte existerat eller haft ett existensberättigande i mediabruset om ‘mainstreammedia’ granskat och rapporterat kritiskt i rollen som den tredje statsmakten.

Sammantaget är detta en grogrund för desinformation och i förlängningen  ett slutande plan för ‘mainstreammedias’ ställning i samhället i takt med att människor vänder sig bort från deras nyhetsrapportering och använder sig av andra källor.

Det är inte en hållbar strategi att kritisera andra när man själv inte lever upp till sin egen kritik, utan ett större fokus borde vara att leva som man lär!

Kanske en lärdom som borde appliceras i större utsträckning i ‘mainstreammedia’, istället för att i tid och otid bjuda ‘alternativmedia’ på godis!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: