Slaveriets och apartheids mörka tidsåldrar lever kvar i dold skepnad

Klassificeringar av människor från afroamerikanska slaveriets och sydafrikanska apartheids mörka tidsåldrar lever kvar i dold skepnad.
Expresident Barack Obamas mamma var vit och hans pappa var svart, men han ses som USAs förste ‘svarte’ president.
Världsmästaren i Formel 1, Lewis Hamiltons mamma är vit, medan hans pappa är svart, men ses som en ‘svart’ förebild inom racing.
Hertiginnan av Sussex, Meghan Markle har en svart mamma och en vit pappa, som på samma vis ses som ‘icke-vit’.
Det är obehagligt konstaterande att det verkar finns en slentrianmässig och ensidig syn på personer som har en kombination av olikfärgade föräldrar.
Det väcker onda farhågor om att en person med svartvita föräldrar inte kan bli  sedd som vit, men en vit person kan däremot bli sedd som svart.

Det verkar vara en kvarleva från afroamerikanska slaveriets mörka tidsålder, där ‘svartvita’ (eller ‘vitsvarta’) barn alltid klassades som svarta.
Det känns onekligen rasistiskt och luktar unket. Det förmedlar en bild av mänsklighetens tillkortakommanden när det gäller synen på jämlikhet mellan människor av olika härkomst och genuppsättningar. Det är dessutom otidsenligt i en värld där gamla föreställningar ofta ifrågasätts, men som inte rannsakas i detta avseende.
Det är samma logik som tillämpades under apartheid i Sydafrika, där en vit person med vita föräldrar klassades som  vit, en person med svarta föräldrar klassades som svart, medan en person med en vit och en svart förälder klassades som färgad, dvs den senare klassades aldrig som en vit person.

Är det verkligen rimligt att om en person inte har en icke-vit förälder så klassas denna person med automatik som icke-vit, dvs svart, färgad eller ges något annat epitet? 

Det finns dessutom personer som medvetet gör det motsatta, såsom den amerikanske senatorn Elizabeth Warren, som hävdar sig ha  ‘native American heritage’ enligt ett uppmärksammat DNA-test, trots att den mycket begränsade mängden arvsmassa ligger 5-10 generationer tillbaks i släktledet och dessutom är mindre än för många andra amerikaner.

Det väcker frågor om inkonsekvens och relativism i synen på hur en person uppfattas av sin omgivning och hur personen själv kan uppfatta sig eller väljer att framställa sig (dvs den senare är ett karriärval).

Faktum verkar kvarstå – en vit person kan klassas som svart, medan en svart person inte kan klassas som vit – inte på grund av yttre attribut, utan baserat på tidigare släktled.

En motsägelsefull och orättfärdig paradox som återuppväcker eller upprätthåller diskriminerande och rasistiska klassificeringar av människor.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: