Fyra-procentspärren i riksdagsval motsvarar enbart cirka 250.000 röster

När man lyssnar på de mindre partierna som är representerade i Sveriges riksdag, t ex MP, KD och L ger dessa ofta intryck av att ha ett stort folkligt stöd bakom sig.

Dessa partier använder stora ord om sin politik och stora ord om sig själva trots att deras politik har ett kraftigt begränsat folkligt stöd i allmänna val till riksdagen.

Detsamma gäller för V och C. I detta sammanhang är det förvånande att Fi erhåller så stort genomslag i media trots att deras folkliga stöd är minimalt enligt gängse opinionsundersökningar.

Följande beräkningar baseras på SCB preliminära statistik över röstberättigade i det allmänna riksdagsvalet den 9 september 2018:

Om röstprocenten är densamma 2018 kommer cirka 6 250 000 personer (dvs 86% av 7 268 000) att avge sin röst. Varje procent representerar 62 500 röster och därmed krävs det 250 000 röster (dvs 62 500 x 4) för att komma in i riksdagen.

Detta betyder att S. M och SD har cirka 1 200 000 – 1 500 000 röster vardera enligt gängse opinionsundersökningar och övriga (V, C, MP, L och KD) har 200 000 – 600 000 röster var och en.

Det betyder alltså att det krävs enbart drygt ett par hundratusen röster för att komma in i riksdagen (om man bortser från 12%-regeln). Det betyder också att MP, L eller KD enligt gängse opinionsundersökningar representerar väldigt få röstande!

Det återstår att se om folkviljan som det kommande riksdagsvalet kommer respekteras efter valet eller om den bristande respekten för folkviljan efter det förra valet (t ex Decemberöverenskommelsen) urholkas i spelet om den politiska makten och en ny mandatperiod baseras på en regering som inte representerar en majoritet av rösterna i riksdagsvalet.

I dagsläget, enligt gängse opinionsundersökningar, ter sig den svenska blockpolitiken som en skymf mot väljarna, där endera sidan (dvs rödgröna eller alliansen) har långt ifrån egen majoritet.

Faktum är att blocken ligger närmare en tredjedel av röstfördelningen än egen majoritet!

Alla riksdagsledamöter borde genomgå en obligatorisk kurs i demokrati där ett av fundamenten är att majoriteten styr över minoriteten, inte tvärtom.

Det handlar om att respektera folkviljan som körts över under den rådande mandatperioden.

För detta krävs dock att partierna har en verklig vilja att regera, och inte som under den gångna mandatperioden där Allianspartierna ägnat sig åt att inte vilja ta ansvar för Sveriges väl och ve.

Spä inte på politikerföraktet och underminera förtroendet för politiska partier ännu mer efter valdagen i regeringsförhandlingarna, då det öppnar upp för extrema partiers inträde på den politiska kartan.

Det krävs enbart cirka 250.000 röster den 9 september 2018 för att komma in i riksdagen, vilket inte är en utopi att uppnå om de befintliga riksdagspartierna fortsätter att åsidosätta att majoriteten borde styra över minoriteten.

%d bloggare gillar detta: