’Kändisars pajasliknande’ påståenden = vänsterliberal populism, tvivelaktig humanism och falsk feminism

Det är ett massmedialt och journalistiskt bottennapp när s k ’kändisar’ ges utrymme att förmedla ’pajasliknande’ påståenden om samhällsutvecklingen i Sverige. Listan på ’pajasliknande’ påståenden från ’kändisar’ som florerar i samhällsdebatten och sociala medier är numera ganska lång.

Detta har skett med stöd av de stora medieaktörernas och journalisters s k agenda- eller sensationsjournalistik som uppvisar uppenbara brister i att leva upp till att nyheter skall vara sanna och relevanta samt i förlängningen sakliga och opartiska.

Förekomsten av ’pajasliknande’ påståenden blir påtagligt när ’kändisar’ i kultur-, nöjes- och medievärlden ges stort utrymme att uttala sig om centrala samhällsfrågor utan att ha relevant kunskap och kompetens att stå på.

Att ’kändisar’ i kultur-, nöjes- och medievärlden ges utrymme att uttala sig i samhällsekonomiskt och socialt komplicerade frågor med infantila argument och löjeväckande jämförelser leder till ett fördummande samhällsklimat där officiell statistik och nationell samt internationell forskning relativiseras, och ersätts av faktaresistens.

Dessa ’kändisars’ naiva verklighetsuppfattning blir kontraproduktiv och används istället i alternativa medier som exempel på att det mediala etablissemanget (inklusive journalister) är deras medlöpare i att vilseleda allmänheten.

Det anmärkningsvärda är att dessa ’kändisar’ ofta lever i en priviligierad verklighetsbubbla som är väsensskild från den verklighet som de uttalar sig om. Samtidigt avstår inte dessa ’kändisar’ sina priviligierade livsvillkor (t ex bosätta sig i ett utanförskapsområde), vilket medför att deras uttalanden framstår innehållslösa och tomma ord i syfte att framställa sig själva som goda.

Dessa ’kändisar’ bidrar inte till att de människor som inte är priviligierade i samhället får bättre livsvillkor, utan snarare bidrar till deras stigmatisering och utanförskap.

Dessa ’kändisar’ baserar ofta sina påståenden på banala utgångspunkter som ofta kan bottna i ekonomisk (dvs forskning och officiell statistik) och social (dvs religiös och kulturell) faktaresistens. Denna faktaresistens bottnar inte sällan i vänsterliberal populism, under en täckmantel av tvivelaktig humanism och falsk feminism.

Dessa ’kändisar’ verkar övertygade om sin egen storhet att de kan veta utan att veta!

%d bloggare gillar detta: