Det råder tystnad kring segregationen i segregerade bostadsområden

Sverige är ett motsägelsefullt land där hög svansföring kan prägla den officiella bilden (t ex avseende fri- och rättigheter samt jämlikhet), men som inte alltid speglar verkligheten i ett allt mer splittrat samhälle där samhörighet och sammanhållning håller på att ersättas med polarisering, utanförskap och segregering.

Särskilt segregeringen i segregerade bostadsomräden förekommer sällan i samhällsdebatten, utan fokus är på förhållandet mellan samhället i stort och (oftast) invandrartäta bostadsområden. Bilden som syns i debatten är att segregation inte förekommer i segregerade områden trots att dessa kan vara starkt segregerade av etniska, nationella, kulturella och religiösa orsaker.

Segregation finns inte bara mellan det omgivande majoritetssamhället och minoriteter, utan den finns också mellan minoriteter, och dessutom inom minoriteter.

Segregation är inte bara ett samhällsproblem som orsakas av strukturer uppifrån, utan också av strukturer underifrån. Det är en farlig samhällsutveckling:

  • när barn uppfostras av sina föräldrar och släkt att inte leka med eller undvika andra barn på grund av etniska, kulturella eller religiösa skäl,
  • när ungdomar förhindras eller förbjuds av sina föräldrar och släkt att inte umgås med andra ungdomar på grund av etniska, kulturella eller religiösa skäl, och
  • när vuxna i både ord och handling  mer eller mindre visar att man inte umgås med andra på grund av etniska, kulturella eller religiösa skäl.

Detta är en samhällsutveckling som pågår i det tysta. Det är en samhällsutveckling som rimmar illa med den officiella bilden av Sverige, men som kan komma att vara den officiella bilden i framtiden.

Den verklighetsfrånvända floskeln ‘allas lika värde’ håller på att ersättas av ‘vi -och-dom är inte bara olika utan också olika värda’.

Tystnaden från politiker, myndigheter och media är i det närmaste total när det gäller segregationen i segregerade områden. 

Allt prat om en gemensam värdegrund framstår som hyckleri, rent av nonsens. Verkligheten håller på att hinna ikapp år av nonchalans, feghet  och repressiv argumentation av politiker, myndigheter och media.

Sverige är inte Sverige längre! 

%d bloggare gillar detta: