Regeringen Löfven borde ta av sig kulturella och religiösa skygglappar

Regeringen Löfven (S och MP med stöd av V) präglas av en bekymmersam ytlighet och tomhet kring integrationen av människor som kommit hit trots den utbredda oro som finns i samhället. 

Regeringen Löfven verkar inte förstå innebörden av allas lika fri- och rättigheter; jämlikhet inför lagen; respekt för varje människas värdighet; demokratiska och sekulära samhällsprinciper.   

Regeringen Löfven verkar inte förstå att de allvarliga bristerna i integrationen av människor som pågått under decennier inte enbart handlar om arbete, bostad, utbildning och språk – utan att det krävs att människors kulturella och religiösa ryggsäckar bestående av värderingar (normer och attityder) och traditioner (seder och bruk) som formar och präglar vilka vi är behöver tas på allvar för deras delaktighet och samhörighet i samhället.

Regeringen Löfvens politik om integration är ofta intetsägande och motsägelsefull. Argumenten är ytliga, ensidiga, onyanserade, otydliga och upprepande baserade på mestadels allmänt hållna formuleringar om språk, utbildning, bostad och arbete. Det är samma vaga och urvattnade argument i olika skepnader som återkommer gång på gång.

Regeringen Löfvens avsaknad av hållbara åtgärder bidrar till att snedvrida och vilseleda reell integration av människor – en grogrund till att fördomar uppstår i samhället  – istället för att vara nyanserade och bidra till kompletterande och konkreta åtgärder för att kunna möta och hantera utmaningarna och utvecklingen i samhället.

Regeringen Löfven bidrar till att oönskade och ofta illasinnade stereotyper föds och frodas i samhället kring människor som är i behov av integration.

Regeringen Löfvens politik behöver verklighetsanpassas och förankras i människors verklighet för att spegla samhällsutvecklingen kring rådande utanförskap och segregation.

Regeringen Löfven behöver dessutom presentera konkreta åtgärdsprogram för att hantera utmaningarna och problemen som rör integration bortom enbart arbete, bostad, utbildning och språk.

Regeringen Löfven behöver prioritera människors kulturella och religiösa ryggsäckar bestående av värderingar och traditioner som präglar deras upplevelser och vardag i samhället. Utan satsningar på kulturella och religiösa olikheter är satsningar på arbete, bostad, utbildning och språk mestadels verkningslösa för människors reella integration. Deras delaktighet och samhörighet med det svenska samhället riskerar att bli obefintlig med konsekvensen att parallellsamhällena fortsätter att växa i både antal och storlek istället för att minska.

Regeringen Löfvens tafatthet och flathet leder till att avarter frodas på grund av kulturella och religiösa värderingar och traditioner, såsom människors olika fri- och rättigheter; ojämlikhet inför lagen; avsaknad respekt för varje människas värdighet; odemokratiska och icke-sekulära samhällsprinciper.

Det är dags för regeringen Löfven att ta av sig de kulturella och religiösa skygglapparna – se verkligheten, se problemen och se utmaningarna i det svenska samhället.

Svik inte dessa människor på samma sätt som regeringen Reinfeldt svek dem med lockrop och retoriskt hyckleri. Värna om deras framtid i Sverige som vanliga medborgare, inte som en underklass.

%d bloggare gillar detta: