Samhällsdebatten drivs av särintressen, inte samhällsnytta – varför inte anonymt granskningsförfarande på debattredaktioner?

Inte alla, men flertalet debattsidor har en urvalsprocess där själva skribenten kan väga tyngre än innehållet i debattinlägget. Exempelvis, skickar statsministern, ministrar, partiledare eller andra centrala makthavare i samhället in en debattartikel avböjer sannolikt debattredaktören sällan  från publicering, trots att samma skribenter ofta ges utrymme att berätta om samma saker i intervjuer på TV-nyheter och i dagstidningar .

Forskarsamhällets anonyma granskningsförfarande (blind review) av inskickade artiklar för publicering borde i en förenklad variant kunna vara ett alternativ och tillämpas av debattredaktioner. Det skulle kunna bidra till mångfald när det gäller både skribenter och innehållet i debattinlägg.

Inskickade debattinlägg borde laddas upp på ett online-system av skribenterna som är anonyma för debattredaktören. Innehållet i ett debattinlägg skulle därmed kan granskas sakligt och objektivt av debattredaktören för att optimera innehåll och nyanser samhällsdebatten.

Svensk samhällsdebatt begränsas av att politiker och makthavare ges onödigt utrymme på debattsidor, istället för att ge detta utrymme åt experter, forskare, vanliga människor med relevanta och annorlunda erfarenheter, andra perspektiv samt nyanser som breddar och fördjupar debattklimatet.

Politiker och makthavare får tillräckligt med utrymme i andra sammanhang av nyhetsrapporteringen på radio, TV och media i övrigt. Det är ett slöseri med debattsidors begränsade utrymme att upprepa sådant som ändå kommer på TV-nyheter och i dagstidningar. Att ge dem detta utrymme är suboptimering av tillgängligt mediautrymme.

När dessutom journalister tillåts delta i sin yrkesroll på debattsidor bidrar också till suboptimering. Att journalister skriver ledare och krönikor är helt i sin ordning, men att yrkesgruppen som har till uppgift att granska politiker, makthavare och andra viktiga aktörer i samhället tillåts delta på samma debattsidor gynnar inte yrkesgruppen och dess oberoende ställning.

Låt istället politiker och makthavare ges möjlighet att i enbart repliker svara på debattörers inlägg för att få en levande och återkopplande samhällsdebatt med medborgarna. Ett kompletterande format kan vara att skribenter skriver under en psuedonym (som sker utomlands) för att inte repliker, reaktioner och kommentarer på debattinlägget skall påverkas av skribentens personliga eller professionella bakgrund.

Samhällsdebatten borde ges förutsättningar att vara förutsättningslös, nyanserad och öppen för alla, men den begränsas av att vissa debattredaktioners prioriteringar när det gäller framförallt att politiker och makthavare ges företräde framför innehåll i publicerade debattinlägg.

%d bloggare gillar detta: