Yttrandefriheten under press från demokratifientliga

En grundförutsättning för en öppen och sund samhällsdebatt bygger på värnandet om den grundlagsskyddade yttrandefriheten [1] som i tider av kris och kaos, politisk och ekonomisk oro, samt betydande samhällsförändringar kan vara under stark press.

Yttrandefrihet ses som en av förutsättningarna för demokratiska statsskick som innebär en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller bestraffning. Det finns begränsningar som inte omfattas av yttrandefriheten, såsom hets mot folkgrupp, olaga hot, hot om våld, verbal mobbning, rasistiska budskap, förtal, uppvigling och sprida konfidentiella material m m.

Här följer två skilda exempel på hur yttrandefriheten sätts under press från demokratifientliga individer i det svenska samhället som i brist på sakliga argument kommer med känslomässiga skenargument.

Ett exempel, Pressombudsmannen Ola Sigvardsson sade i en intervju med SVT [2] (19/8, 2015) om att hatbudskap och propaganda sprids på nätet: ”…yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks…”.

Pressombudsmannen uttalande kan tolkas som att yttrandefriheten inte gäller alla, utan kan  inskränkas för vissa grupper bortom de begränsningar som gällande lagstiftning tydliggör. Att självaste pressombudsmannen  inte visar större respekt och omtanke om yttrandefriheten är klandervärt.

Ett annat exempel är en replik [3] på GP-debatt (2/10-15) avslutar artikelförfattarna med följande ord: ”Slutligen betonar vi att det är bekymmersamt att en doktorand i socialt arbete vars främsta uppgift bör vara att stötta de mest utsatta i samhället främjar vi- och de, islamofobi, kvinnoförakt och stigmatiseringen genom sina debattinlägg. Det motiverar frågor om hur hans arbetsgivare ser på rimligheten i att en av deras anställda, i egenskap av sin position som doktorand, propagerar för att staten ska bestämma kvinnors val av kläder i Sverige.”.

Denna avslutning visar på bristande förståelse och ansvarstagande för vad deltagande i samhällsdebatten innebär och respektlöshet för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Den lämnar en oacceptabel eftersmak när det gäller respekt för yttrandefriheten.

Replikavslutningen är åtminstone i fyra avseenden irrelevant och oacceptabel i förhållande till debattämnet i artikeln. Författarna hävdar att den utpekade doktoranden skulle vara olämplig som forskare  (personangrepp) på grund av sina framförda argument. De ifrågasätter dessutom doktorandens lämplighet att arbeta kvar hos sin arbetsgivare (förtäckta hot) på grund av deltagande i samhällsdebatten. Författarna påstår också felaktigt att en doktorand i socialt arbete främsta uppgift bör vara att i debattinlägg stötta de mest utsatta i samhället (osanning). Debattören propagerar inte heller som påstås i repliken av författarna för ett förbud mot att bära slöja (vilseledande).

Förekomsten av personangrepp, förtäckta hot, osanningar och vilseledande argument i samhällsdebatten är oacceptabelt och demokratifientligt.

Replikavslutningen är uttryck för klassisk härskarteknik i syfte att att försöka förminska, förtala, orsaka obehag, skada och tysta meningsmotståndare genom att göra kopplingar till debattören som person, vilket i förlängningen kan urholka demokratin (inkl yttrandefriheten) om denna typ av argumentation får fotfäste i samhällsdebatten.

Att debattera slöjan är knappast ett hot mot demokratin, vilket däremot personangrepp, förtäckta hot, osanningar och vilseledande argument kan vara.

Författarna förstärker snarare än motverkar vi-och-dom, islamofobi, kvinnoförakt och stigmatiseringen av kvinnor som bär slöja i det svenska samhället.

Pressombudsmannen och författarnas replikavslutning bidrar till att sätta otillbörlig press på debattörers grundlagsskyddade yttrandefrihet att delta i samhällsdebatten.

[1] http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag/

[2] http://www.svt.se/nyheter/inrikes/framlingsfientliga-framat-pa-natet

[3] https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2850612-diktat-om-kladsel-ar-ett-hot-mot-var-demokrati

%d bloggare gillar detta: