Politiker säger tyvärr inte hela sanningen! (Ni ljuger när ni säger att de som kommer hit är välutbildade)

OBSERVERA ATT DENNA TEXT FINNS PUBLICERAD PÅ:

http://nyheter24.se/debatt/821688-professor-ni-ljuger-nar-ni-sager-att-de-som-kommer-hit-ar-valutbildade

DEN FINNS ÅTERGIVEN HÄR OM DU ÄR INTRESSERAD AV KÄLLHÄNVISNINGAR (SE FOTNOTER LÄNGST NER) TILL DEBATTINLÄGGET PÅ NYHETER24.

Svensk migrations- och integrationspolitik är verklighetsfrånvänd och saknar helhetssyn[i]dessutom orättvis och diskriminerande mot människor på flykt i världen!

Den beaktar inte heller de utmaningar och problem[ii] som vuxit fram när det gäller människors utanförskap i samhället – utan prioriterar istället politisk skönmålning!

Den förda politiken har på senare tid lett fram till den ena desperata nödlösningen efter den andra – istället för att vara förebyggande och baserat på fakta[iii] om verkligheten!

Här följer några exempel på hur politiker blundar för fakta och vänder ryggen åt verkligheten (se fotnoter för källhänvisningar):

Politiker påstår att migrations- och integrationspolitiken är lönsam baserat på ovetenskapliga studier[iv] och vilseledande tolkningar av resultat[v] som är ideologiskt, politiskt eller populistiskt vinklade, eller präglade av önsketänkande som bortser från fakta om verkligheten – forskning[vi] visar att politiken inte varit lönsam på flera årtionden[vii]!

Det är bara hälften av de som kommit hit som har arbete efter sju år[viii] och enbart 60% som har arbete efter femton år[ix]inte alla som slentrianmässigt sägs av politiker!

Politiker nämner inte gärna att de samhällsekonomiska nettokostnaderna är negativa och högre för utomvästliga flyktinginvandrare[x] jämfört med nordiska och europeiska som ofta är arbetskraftinvandrare – utan döljs bakom komsetiska ordval och formuleringar!

Politiker hävdar också felaktigt att hitkommande syrier är högutbildade[xi] – onekligen simpelt och ovärdigt att ljuga rätt upp i ansiktet! 

Politiker pratar tyst om att det fanns tre[xii] utanförskapsområden för 25 år sedan som ökat till nästan 200[xiii] idag – ett katastrofalt underbetyg för politiken!

Politiker nämner inte heller att antalet invånare i dessa utanförskapsområden var cirka 500.000[xiv] för nio år sedan. Antalet ökade till cirka 600.000[xv] för tre år sedan. Idag är det betydligt fler och antalet kommer öka i framtiden som en konsekvens[xvi] av politiken på senare år – en grogrund för ett ¨vi-och-dom’-samhälle!

Sverige tar samtidigt emot flest asylsökande per capita[xvii] i EU. Migrationsverkets prognoser[xviii] är dessutom fortsatt höga, samtidigt som det i Migrationsverkets mottagningssystem finns cirka 200.000[xix] personer för tillfället – ogenomtänkt och oansvarig politik på gränsen till dumdristig!

Sverige framstår knappast som en humanitär stormakt[xx] beaktande av redovisade exempel på fakta om verkligheten – en krass verklighet väntar människor som kommit hit!

Det råder sammanfattningsvis en av självförvållad kris i migrationspolitiken och kaosartad samhällsutveckling på grund av integrationspolitiken – en konsekvens av politikers enfald, naivitet och senfärdighet!

 Politiker, se sanningen i vitögat och ta ansvar baserat på fakta om verkligheten!

[i] http://www.dagenssamhalle.se/debatt/suboptimerad-och-narcissistisk-flyktingpolitik-19045

[ii] a) http://detgodasamhallet.com/2015/11/13/gastskribent-goran-svensson-sverige-behover-proaktiv-flykting-och-integrationspolitik-inte-reaktiv/; b)  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2883662-integrationspolitiken-bidrar-till-vi-och-dom- ; c) https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2866525-darfor-fungerar-inte-integrationspolitiken

[ii] http://www.smp.se/ledare/tveksamma-argument-om-flyktingar/

[iii] http://detgodasamhallet.com/2015/11/13/gastskribent-goran-svensson-sverige-behover-proaktiv-flykting-och-integrationspolitik-inte-reaktiv/

[iv] a) http://www.arenaide.se/rapporter/900-miljarder-skal-att-uppskatta-invandring/ ; b) http://sandviken.se/download/18.7ee66dca1461fe91b2e25a66/1401691469208/Rapport+Sandvikens+kommun+Analys+invandring+mars+2014.pdf; c) se andra exempel på: http://www.tino.us/

[v] a) http://www.svd.se/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101; b) http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/;

[vi] a) http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html; d) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page1, p. 159, Table 3.7; e) se även http://www.tino.us/

[vii] a) http://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/; b) http://economics.handels.gu.se/digitalAssets/1544/1544920_refugee-immigration-public-finances.pdf ; c) https://ideas.repec.org/a/bla/scandj/v105y2003i3p487-506.html; d) se även http://www.tino.us/

[viii] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration/Tabell-2/#

[ix] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration/Tabell-2/#

[x] a) https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/artikler-og-publikasjoner/14-sporsmal-og-svar-om-kostnader-ved-innvandring?tabell=246639; b) http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-drabbas-hart-naer-flyktingarna-inte-far-jobb-20762

[xi] http://www.svt.se/opinion/svt-borde-ha-namnt-att-endast-0-3-procent-av-de-nyanlanda-har-forskarutbildning

[xii] https://webbred.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_23270/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

[xiii] http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

[xiv] http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

[xv] http://www.dnv.se/nyheter/ny-rapport-utanforskapets-karta-en-uppfoljning-av-folkpartiets-rapportserie/

[xvi] a) http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2883662-integrationspolitiken-bidrar-till-vi-och-dom-; b) http://nyheter24.se/debatt/820782-professorn-om-du-vill-slappa-in-alla-oppna-ditt-eget-hem-forst

[xvii] http://ec.europa.eu/eurostat

[xviii] http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf

[xix] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

[xx] http://nyheter24.se/debatt/820782-professorn-om-du-vill-slappa-in-alla-oppna-ditt-eget-hem-forst

%d bloggare gillar detta: