Barns integration kräver ömsesidigt ansvar

Integrationspolitiken för barn med invandrarbakgrund bygger på en illusion som kan förstärka deras separation från det svenska samhället. Många föräldrars bristande ansvar för sina barns integration bidrar också till dessa barns alienering i det svenska samhället, skriver Göran Svensson.

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2822890-barns-integration-kraver-omsesidigt-ansvar