SVT:s svar på kritik sänker förtroendet

Debatten om intervjun med Jimmie Åkesson i tv-programmet Skavlan har varit onyanserad och präglad av metodmässig närsynhet från SVT och Skavlan själv. Det har förbisetts att det i grund och botten handlar om förtroende för journalister och journalistiskt arbete.

http://www.svd.se/svts-svar-pa-kritik-sanker-fortroendet_4456063