Var Sveriges ‘corona’-strategi RÄTT eller FEL? Här har du svaret!

SVAR: Fel fel fel fel fel fel fel!

Diagrammen nedan sammanfattar utvecklingskurvan för ‘coronadöden’ från vecka 11 till vecka 27 (dvs från början till dags dato).

Notera att alla data är hämtade från FHMs dagliga uppdateringar. Dessa data ger en vägledning till varför Sveriges strategi var fel. Det finns givetvis andra data också som är relevanta (t ex allvarlig sjuklighet), men data som redovisas här är oåterkalleliga!  

En symfoni av höga och intensiva tonarter präglade av död, dödlighet och överdödlighet!

Fortsätt läsa “Var Sveriges ‘corona’-strategi RÄTT eller FEL? Här har du svaret!”

NY TRAGISK MILSTOLPE! ‘Coronadöden’ motsvarar Trafikverkets ‘nollvision’ 23 gånger eller var fjärde dag under 13 veckor

Trafikverkets ‘nollvision’ på 220 döda per år är ett föredöme i världen. År 2019 omkom 223 personer i vägtrafiken, dvs nästan i mål!

‘Coronadöden’ i Sverige har till dags dato lett till att 5.420 människor av ‘kött och blod’ avlidit (exkl mörkertal).

Fortsätt läsa “NY TRAGISK MILSTOLPE! ‘Coronadöden’ motsvarar Trafikverkets ‘nollvision’ 23 gånger eller var fjärde dag under 13 veckor”