Var Sveriges ‘corona’-strategi RÄTT eller FEL? Här har du svaret!

SVAR: Fel fel fel fel fel fel fel!

Diagrammen nedan sammanfattar utvecklingskurvan för ‘coronadöden’ från vecka 11 till vecka 27 (dvs från början till dags dato).

Notera att alla data är hämtade från FHMs dagliga uppdateringar. Dessa data ger en vägledning till varför Sveriges strategi var fel. Det finns givetvis andra data också som är relevanta (t ex allvarlig sjuklighet), men data som redovisas här är oåterkalleliga!  

En symfoni av höga och intensiva tonarter präglade av död, dödlighet och överdödlighet!

Fortsätt läsa “Var Sveriges ‘corona’-strategi RÄTT eller FEL? Här har du svaret!”

NY TRAGISK MILSTOLPE! ‘Coronadöden’ motsvarar Trafikverkets ‘nollvision’ 23 gånger eller var fjärde dag under 13 veckor

Trafikverkets ‘nollvision’ på 220 döda per år är ett föredöme i världen. År 2019 omkom 223 personer i vägtrafiken, dvs nästan i mål!

‘Coronadöden’ i Sverige har till dags dato lett till att 5.420 människor av ‘kött och blod’ avlidit (exkl mörkertal).

Fortsätt läsa “NY TRAGISK MILSTOLPE! ‘Coronadöden’ motsvarar Trafikverkets ‘nollvision’ 23 gånger eller var fjärde dag under 13 veckor”

Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’

Utvärdering av en strategi görs genom att granska i vilken utsträckning fastställda mål beaktats och uppfyllts. Verkställande av fastställda mål är en grundbult i genomförande och uppföljning av en strategi.

Det finns några huvudpunkter som sammanfattar målen med hur den svenska strategin för pandemiarbetet ska verkställas.

Fortsätt läsa “Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’”

HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Sveriges absoluta dödstal i Covid-19 har minskat från en ‘mycket hög nivå’, men befinner sig ‘fortfarande på en hög nivå’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Trots denna minskning ökar de relativa dödstalen kraftigt (dvs antal gånger högre) jämfört med grannländerna.

Sveriges dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge minskar i mindre omfattning, vilket får till följd att Sveriges ‘överdödlighet’ jämfört med grannländerna ökat kraftigt de senaste veckorna.

Fortsätt läsa “HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!”