HÅLL I ER! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Sveriges absoluta dödstal i Covid-19 har minskat från en ‘mycket hög nivå’, men befinner sig ‘fortfarande på en hög nivå’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Trots denna minskning ökar de relativa dödstalen kraftigt (dvs antal gånger högre) jämfört med grannländerna.

Sveriges dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge minskar i mindre omfattning, vilket får till följd att Sveriges ‘överdödlighet’ jämfört med grannländerna ökat kraftigt de senaste veckorna.

Fortsätt läsa “HÅLL I ER! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!”

Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Det finns många frågetecken kring regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) strategi för pandemiarbetet. Ansvaret för fattade beslut är oklart där regeringen ‘gömmer’ sig bakom en myndighet och myndigheten ‘gömmer’ sig bakom regeringen.

Coronakommissionen som föreslås borde också getts direktiv att peka ut ‘syndabockar’ (dvs s k ‘stolpskott’ och deras ‘självmål’), så att ansvarsutkrävande kan ske.

En händelseutveckling som lett fram till såpass stort mänskligt lidande och massdöd kräver ansvarsutkrävande. Ett etiskt och moraliskt försvarbart kommissionsarbete kan inte tillåta att ansvariga undgår att ställas till svars i en civiliserad rättstat. Att inte ställa ansvariga till svars tillhör ‘skurkstater’ och andra präglade av diktaturer.

Coronakommissionen har i grund och botten en kärnfråga att besvara:

Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt?

Händelseutvecklingen av Covid-19 har visat på betydelsen av att ‘fatta rätt beslut på rätt grunder vid rätt tidpunkt’,. Händelseutvecklingen i Sverige (jämfört med Danmark, Finland och Norge)  indikerar tydligt att regeringen och FHM fattat ‘fel beslut på fel grunder vid fel tidpunkt’.

Fortsätt läsa “Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!”

Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’

I två tidigare inlägg lyftes TRE FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet hittills misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent; och (iii) ‘okontrollerad smittspridning’.

En FJÄRDE FÖRKLARING är ‘(o)försiktighetsprincipen’.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har medvetet nedprioriterad den s k  ‘försiktighetsprincipen, vilken innebär:

“…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder…”

Folkhälsomyndighetens (FHM) ständiga prat om svag ‘evidens’ (dvs vetenskaplig kunskap kan vara otillräcklig) i olika avseenden bryter således mot ‘försiktighetsprincipen’.

Exempelvis, FHM beslutade inte förrän i slutet av juni att rekommendera  munskydd i vården (dvs INTE krav). Statsepidemiolog Tegnell säger: “Trots det magra vetenskapliga underlaget ser vi att man kan överväga att lägga till munskydd eller visir som en extra åtgärd.”

Munskydd är ett exempel som FHM hävdat sakna relevans för smittspridning och dessutom ha svag evidens, men det finns tvärtom evidens i forskningen (läs här).

Internationellt är dessutom användningen av munskydd vedertagen i många länder i syfte att minska spridningen i offentliga och privata (affärs) miljöer inom- och utomhus där trängsel kan uppstå och luftcirkulationen kan orsaka smittspridning.

Att ta det ‘osäkra före det säkra’ istället för det ‘säkra före det osäkra’ motsvarar INTE tillämpningen av ‘försiktighetsprincipen’.

 

 

Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt

Sverige har förlorat ‘match efter match’ med ’stolpskott’ och ’självmål’. Strategin för pandemiarbetet med Covid-19 är bara ett exempel av flera.

Detsamma gäller gängkriminalitet, migration, integration, segregation, hedersvåld, otrygghet, beredskap m fl som alla är präglade av ‘stolpskott’ och ‘självmål’.

Fortsätt läsa “Sverige är fullt av ‘stolpskott’ som gör ‘självmål’ i ‘match efter match’ – en samling ‘talanglösa medelmåttor’ utan självinsikt”

Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!

I ett tidigare inlägg redovisades fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller Sveriges ‘överdödlighet’ i absoluta tal för Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge.

I detta inlägg kommer ytterligare fakta om Sveriges ‘överdödlighet’ i Covid-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge, men baserat på relativa tal, nämligen ‘per capita’ som är mycket högre.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) försöker hela tiden ‘dribbla bort’ de enormt stora skillnader i ‘dödlighet’ som finns mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Finland samt Norge på den andra, trots att ’empiriska data’ otvetydiga.

Bortförklaringar och verklighetsflykt får inte dölja sanningen!

Obehaglig statistik redovisas i diagrammet som följer. 

Fortsätt läsa “Ytterligare fakta om Sveriges ‘utvecklingkurva’ i ‘överdödlighet’ (per capita) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans – VARNING för fruktansvärda siffror!”