4%-partier har väldigt få röster

7 268 000 personer får rösta 2018

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valresultat/pong/statistiknyhet/preliminart-rostberattigade-i-2018-ars-val-/

röstprocent 2014 – cirka 86 %

https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html

Om man vi antar samma röstande procent i år

7 268 000 x 86 %  är då cirka 6 250 500 personer, som röstar i årets val

Och så 4 % spärren blir då 250 000 personer

20 % , som de 3 stora partierna har – motsvarar då 1 453 600 personer

Skriver de så här, personantal, då förstår vanligt folk, att i princip ingen röstar på de små partierna

Inför straffrättsligt ämbetsmannaansvar åtminstone för statsministrar och ministrar

De senaste åren visar på uppenbara brister inom flera centrala samhällsområden där statsministrar och ministrar visat på inkompetens och okunskap eller som de själva säger: ’vi har varit naiva’.

Det handlar om intellektuell dagis- eller sandlådenivå på deras bortförklaring.

En annan bortförklaring är att ’se över rutinerna’ som är lika naiv. Kort sagt, båda visar på en dumhet, men framförallt oansvarighet, dvs vilja och förmåga att ta ansvar när det gäller de gemensamma samhällsresurserna.

Haveriet kring Transportstyrelsen som påvisade uppenbara brister gällande kommunikationen mellan mininstrar och statsmininstern, samt dessutom lagöverträdelser som innebar risk för rikets säkerhet.

I dessa dagar (omfattande skogsbränder och torka) synliggörs avsaknaden av tillräcklig krisberedskap som de senaste regeringarna (dvs Reinfeldt och Lövfen) inte hanterat ansvarsfullt.

Varför ställs inte ansvariga statsråd inför straffrättsligt ansvar för bristande ämbetsutövande? Det är givetvis inte deras fel att det brinner och är extremt torrt i skog och mark, men det är och har varit deras ansvar att förebygga så att konsekvenserna mildras.

Fortsätt läsa “Inför straffrättsligt ämbetsmannaansvar åtminstone för statsministrar och ministrar”